Skip to main content
Aktiver

Aktiver

Et aktiv defineres ifølge årsregnskabsloven som værende de ressourcer, som er under virksomhedens kontrol.

Et aktiv kan dermed være alt fra fast ejendom og biler til inventar, varelager og maskiner.

Selvom aktiver ofte anvendes i forbindelse med virksomheder og den tilhørende balance i regnskabet, omfatter aktiver også de ressourcer, ting og genstande, som en privatperson ejer; typisk er dette fast ejendom, biler, både og andre løsøre, som privatpersonen ejer.

Læs også: Passiver

Forskellige typer af aktiver

Der findes forskellige typer aktiver i en virksomhed. Først og fremmest er der anlægsaktiver, som er defineret som de aktiver, der er under virksomhedens kontrol og i vedvarende brug. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, bygninger, produktionsanlæg, maskiner, biler og lignende.

Derudover findes der omsætningsaktiver, som er alle de aktiver, der direkte vedrører omsætningen, såsom varelager.

De mest udbredte anlægsaktiver er materielle aktiver, dvs. aktiver, der består af fysiske ting og enheder. Der findes dog også immaterielle aktiver, som er de aktiver, der ikke er håndgribelige og fysiske – det kan for eksempel være rettigheder, licenser, goodwill, patenter og lignende.

Aktiver i regnskabet

En virksomheds aktiver fremgår af virksomhedens årsregnskab i balancen, hvor de er specificeret under anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Aktiver i forbindelse med inkasso

Aktiver er ikke blot en post i et regnskab, men også et relevant emne, når det kommer til inkasso – både for inkassofirmaer, advokater og dig som kreditor.

Hvis en kunde ikke betaler jeres mellemværende, har et inkassofirma eller en kreditor mulighed for, med hjælp fra fogedretten, at tage udlæg i en debitors aktiver – både hos virksomheder og privatpersoner.

I Danmark tages der ofte udlæg i fast ejendom, køretøjer og lignende større aktiver, men der kan grundlæggende tages udlæg i mange flere aktiver, såsom dyr kunst, dyre smykker og lignende.

Der er dog en lang række krav og regler i forbindelse med udlæg i aktiver.

Læs mere om udlæg her


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg