Skip to main content
Trangsbeneficiet

Trangsbeneficiet

I forbindelse med inkasso har kreditor, kreditors advokat eller inkassofirma en lang række muligheder og værktøjer i forsøget på at få hele eller dele af et udestående betalt. En af disse metoder er udlæg i debitors aktiver; hus, bil, båd eller andet af værdi – for på den måde at sikre sig værdi for sit krav. Men når det kommer til udlæg, er det juridiske term ‘trangsbeneficiet’ – et relevant ord at kunne og kende til. Trangsbeneficiet er grundlæggende et princip om et beskedent hjem og beskeden levefod. Dvs. aktiver, der ikke kan tages udlæg i.

En debitor skal efterlades med de aktiver, der skal til for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden leveford, er grundprincippet bag trangsbeneficiet.

Ordet trangsbeneficium kommer af det latinske beneficium compentiæ.

Emnet er reguleret i retsplejelovens § 509. Derudover findes der en række domme, afgørelser og kendelser fra både landsret og højesteret på området.

Hvad er et beskedent hjem?

Grundlæggende findes der ingen endegyldige facitliste over, hvad et beskedent hjem eller en beskeden levefod inkluderer eller ikke inkluderer. Derfor læner mig sig op af retsplejeloven, SKAT og ikke mindst de afgørelser, der findes på området.

Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at samfundsudviklingen løbende påvirker, hvad der anses for værende beskedent hjem og levefod. Men hvad der ikke kan tages udlæg i er eksempelvis; møbler, senge, service, tv, køkkenredskaber og lignende – hvis disse ikke enkeltvis udgører en urimelig stor værdi.

Fast ejendom kan der grundlæggende altid tages udlæg i, selvom dette må betragtes som værende beskedent.

Substitutionsprincippet

Kreditor eller dennes inkassofirma / advokat kan i samarbejde med fogedretten gøre brug af substitutionsprincippet, hvis dette skønnes muligt.

Substitutionsprincippet muliggører det for kreditor, at udbytte aktiver, hvis det anses at værdier har en stor værdi; dyre ure, dyr kunst, dyr elektronik. Her kan der tages udlæg i dette, men udbytte dette med tilsvarende produkt, at mindre værdi.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med trangsbeneficiet?

Området er et særdeles svært emne, og da der netop ikke findes endegyldige facitlister for hvad et beskedent hjem og en beskeden levefod indeholder, har der historisk set også været en lang række domme, kendelser og afgørelser på området, både fra landsretten og højesteret.

Vi anbefaler, at du til enhver tid rådfører dig med et inkassofirma eller en advokat, hvis du ønsker at tage udlæg i en debitors aktiver.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg