Skip to main content
Påkrav

Hvad er et påkrav?

Et påkrav er en juridisk term for et krav, du som virksomhed eller privatperson har mod en anden privatperson, virksomhed eller offentlig myndighed. Ved inkasso refererer et påkrav typisk til et krav om betaling fra en kreditor til en debitor.

Et påkrav behøver ikke nødvendigvis at omhandle økonomi, penge eller manglende betaling, men kan også omhandle forhold, som en part ønsker, en anden part skal udføre eller rette op på. For eksempel kan en lejer rette et påkrav mod sin udlejer om at få bragt visse forhold i orden, eller hvis du modtager et defekt produkt fra en forhandler, kan du rette et påkrav om at få produktet ombyttet.

I de fleste tilfælde er det vores opfattelse, at mange påkrav har et økonomisk formål, som ofte er manglende betaling, ubetalte fakturaer eller ubetalt husleje.

Hvordan retter man et påkrav?

Et påkrav kan rettes på mange måder, men starter altid med at udfærdige en påkravsskrivelse. En påkravsskrivelse er en skrivelse, der indeholder det krav, som afsenderen har.

Hvis påkravet drejer sig om en manglende betaling, skal påkravsskrivelsen specificere, hvad kravet vedrører, og hvad beløbet er. Derudover skal påkravet indeholde en meddelelse om, at kreditor ønsker sit krav betalt senest 10 dage fra dags dato. Hvis dette ikke sker, kan den egentlige inkasso opstartes.

Kravet om at sende et påkrav gælder både, når kreditor selv ønsker at starte inkasso, og når inkasso skal opstartes hos for eksempel et inkassofirma.

Påkravet kaldes også for et inkassovarsel i daglig tale, når kravet vedrører inkasso. Inkassovarslet, som navnet antyder, er et varsel om inkasso og har samme formål som påkravet: at give debitor en frist til at betale kravet, før retslige skridt eller udenretlig inkasso tages.

Hvad indeholder et påkrav?

Et påkrav formidles gennem en påkravsskrivelse og specificerer, hvad du forventer af modparten – det kan være udbedring af en fejl, fjernelse af materiale eller et krav om betaling.

Påkravet skal klart og tydeligt præcisere kravet, så modtageren ikke er i tvivl om, hvad påkravet drejer sig om.

Desuden skal påkravet angive en frist, ofte 10 dage eller længere, især hvis det drejer sig om inkasso og udestående betalinger. Påkravet bør også nævne konsekvenserne af ikke at efterkomme kravet. I inkassotilfælde kan dette for eksempel være retslige skridt eller igangsættelse af inkasso.

Læs mere om påkravsskrivelse her.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg