Skip to main content
Gældsinddrivelse

Hvad er gældsinddrivelse?

Gældsinddrivelse dækker som begreb over inddrivelse af gæld til både private og virksomheder. Det refererer til de handlinger og processer, som en virksomhed eller privatperson kan iværksætte over for en debitor, når gæld skal inddrives.

Gældsinddrivelse påbegyndes, når et eller flere afdrag på en gæld misligholdes.

Gældsinddrivelse som begreb

Juridisk refererer “gældsinddrivelse” til inddrivelse af gæld, uanset om debitor eller kreditor er en privatperson, virksomhed eller offentlig myndighed.

I daglig tale benyttes begrebet dog i mindre grad af privatpersoner og private virksomheder men oftere, når det drejer sig om gæld mellem en privatperson eller virksomhed og offentlige myndigheder.

Derfor fokuserer meget litteratur og lovgivning om gældsinddrivelse på gæld mellem det offentlige og private. Et eksempel herpå er gældsinddrivelsesloven, som omhandler “Inddrivelse af gæld til det offentlige“. Denne lov regulerer mange aspekter af gældsinddrivelse, herunder tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger.

Mange banker, realkreditinstitutter og lånevirksomheder anvender også begrebet.

Hvem foretager gældsinddrivelse?

Gældsinddrivelse har mange ligheder med inkasso. De, der grundlæggende kan foretage gældsinddrivelse og inkasso, er kreditor selv, kreditors inkassofirma eller kreditors bank. I praksis er det ofte en kombination, hvor kreditor selv håndterer dele af processen, som eventuelt overtages af et eksternt inkassofirma eller en inkassoadvokat.

Hvis gælden dog skyldes det offentlige, som for eksempel SKAT, er det Gældsstyrelsen, der varetager inddrivelsen.

Hvilke handlinger foretages under gældsinddrivelse?

Moderne gældsinddrivelse tilbyder en række effektive metoder for dem, der ønsker at inddrive gæld, uanset om de er virksomheder, private eller offentlige myndigheder. Kreditor, eller dennes inkassofirma/advokat, har typisk mulighed for at pålægge ekstra omkostninger, indgå i dialog, oprette afdragsordninger og tage sagen til fogedretten, hvis nødvendigt.

Desuden anvender moderne gældsinddrivelse teknologier, som debitorer er bekendte med, hvilket ofte gør det lettere at betale, administrere og overskue gælden, for eksempel gennem online adgang til gældsoplysninger.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg