Skip to main content
Retslig Inkasso

Retslig inkasso

Hvad er retslig inkasso

Retslig inkasso er et juridisk begreb for den inkasso, der foregår gennem fogedretten eller gennem en civil retssag.

Det modsatte af retslig inkasso er udenretlig inkasso, altså den inkasso, der foregår uden rettens hjælp enten foretaget af kreditor selv eller hos kreditors inkassofirma eller kreditors inkassoadvokat.

Retslig inkasso har en lang række fordele og muligheder, som den udenretlige inkassoproces ikke har. Dog er retslig inkasso modsat af, hvad mange tror, ikke en garanti for at du som kreditor får dine penge.

Retslig inkasso er ofte forbundet med en række retsomkostninger, og derfor foretrækker de fleste kreditorer og inkassofirmaer også en udenretlig inkassoproces forud for den retslige inkassoproces, såfremt debitor ikke er uenig i kravet eller har gjort indsigelse mod kravet.

Hvad er forskellen på retslig inkasso og udenretlig inkasso?

Langt størstedelen af alt inkasso i Danmark starter og løses i en udenretlig inkassoproces, altså hvor kreditor eller kreditors advokat eller inkassofirma løser sagen uden hjælp fra fogedretten. Dette er i de fleste tilfælde den langt billigste og mest effektive måde at opstarte et inkassoforløb, når debitor ikke har gjort indsigelse til kravet.

Løses sagen ikke, dvs. debitor reagerer ikke, debitor er ikke enig i kravet eller lignende, vil sagen ofte overgå fra et udenretligt forløb til et retsligt inkassoforløb. Dette sker fordi det ofte er billigere at forsøge uden rettens hjælp, og uden at skulle vente på rettens eventuelle behandlingstider.

Hvad er fordelen ved retslig inkasso?

Inkasso ved hjælp fra fogedretten har rigtig mange fordele, fordi fogedretten har flere muligheder, end du som kreditor har.

Mange oplever fra tid til anden, at en debitor ikke svarer på de handlinger et inkassofirma eller kreditor selv foretager sig i den udenretlige inkasso. Dette kan også forekomme i den retslige inkassoproces, men her er konsekvenserne dog langt større. For vælger debitor eksempelvis ikke at møde op i fogedretten, har retten mulighed for at bede politiet om at hente debitor, dette kaldes også en politifremstilling.

Derudover har fogedretten også mulighed for at tage udlæg i debitors ejendele, såfremt debitor ikke har mulighed for at betale eller afdrage det skyldige beløb.

Det er ikke altid sikkert, at du som kreditor får dine penge fra en debitor, selv om sagen er kørt i et retsligt forløb. Men dit krav vil i udgangspunktet blive forlænget fra 3 år til hele 10 år, når sagen har været i fogedretten, og det kan have stor værdi, hvis debitor ikke har midlerne lige nu til at betale dig.

Fogedretten har med andre ord en lang række andre muligheder og beføjelser end inkassofirmaer og inkassoadvokater har – også når debitor ikke har mulighed for at betale sin gæld.

Hvordan kommer man i gang med retslig inkasso?

Der er adskillige måder at opstarte et retsligt forløb på, enten på egen hånd med hjælp fra sit inkassofirma eller med hjælp fra sin advokat.

Langt de fleste sager kan have sin fordel i at starte i et udenretligt forløb. Dette kan ofte løse en sag hurtigere og billigere end i fogedretten. Løses en inkassosag imidlertid ikke i den udenretlige fase, så bør du i samarbejde med dit inkassofirma eller advokat vurdere, hvorvidt retslige skridt kan være nødvendige.

Såfremt din hovedstol er på under 100.000 kroner, og debitor ikke har gjort indsigelse på dit krav, kan der køres en såkaldt forenklet inkassoproces. En sådan proces opstartes på baggrund af et betalingspåkrav, som du finder blanketten for på fogedrettens hjemmeside.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg