Skip to main content
Pant

Pant

Pant udgør en sikkerhedsstillelse i et aktiv for at dække en forpligtelse, typisk et økonomisk mellemværende eller et lån.

I Danmark optages der dagligt pant for tusindvis af kroner som sikkerhed for lån, erstatning eller andre økonomiske forpligtelser.

Når der optages pant i fast ejendom i Danmark, kan dette ses på Tinglysning.dk. Her fremvises forskellige panttyper såsom realkreditpantebreve, ejerpantebreve eller afgiftspantebreve.

Forskellige typer pant

Juridisk set skelner man mellem flere typer pant, kendetegnet ved deres pantsætningsmetode, såsom håndpant og underpant.

Håndpant refererer til en situation, hvor panthaveren fysisk besidder et aktiv som sikkerhed, for eksempel for et lån. Dette kan omfatte alt fra ure og smykker til andre værdifulde aktiver.

Underpant er en tinglyst form for pant, hvilket sikrer panthaverens sikkerhedsstillelse.

Selvom der ikke findes officiel statistik over brugen af forskellige pantsætningsmetoder i Danmark, er det almindeligt antaget, at underpant er den mest anvendte metode, da banker og realkreditinstitutter typisk foretrækker denne form for sikkerhed.

Hvad kan der tages pant i?

Principielt kan der tages pant i alt, som en låntager ejer eller råder over. Dette inkluderer både materielle og immaterielle aktiver, forudsat at de repræsenterer værdi og dermed kan udgøre sikkerhed for lånet eller forpligtelsen.

Pantebrev

Et pantebrev er et juridisk gyldigt dokument, der tinglyses for at give en långiver sikkerhed i forbindelse med lånet til en ejendom.

Løsørepant

Løsørepant dækker over pant i løsøre, det vil sige aktiver, der ikke er fast ejendom. Løsøre kan inkludere en bred vifte af genstande såsom kunst, inventar og produktionsmidler.

Pant eller udlæg

Juridisk set er pant og udlæg næsten identiske, idet begge anvendes til at opnå sikkerhed for en økonomisk forpligtelse. Pant aftales mellem to parter, som regel en låntager og en långiver.

Udlægget iværksættes, når en faktura for eksempel ikke er betalt, og kan omfatte både materielle og immaterielle aktiver, som et hus. Udlægget foretages med assistance fra skifteretten, og det er almindeligt, at udlæg primært tages i fast ejendom, når det er muligt.

Det er muligt for en bank at have både udlæg og pant i en ejendom. Panten optages ved lånets start, mens udlæg typisk forekommer, når låntager ikke har betalt renter eller afdrag. I prioriteringsrækkefølgen står et pant typisk foran et udlæg. Disse oplysninger kan ses på Tinglysning.dk, hvis det drejer sig om pant i fast ejendom.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg