Skip to main content
Statstidende

Statstidende

Statstidende formidler vigtige, lovmæssigt påkrævede meddelelser med retsvirkning for privatpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder. Det er Civilstyrelsen, som nu er en del af Justitsministeriet, der står for udgivelsen af Statstidende.

Historien om Statstidende går tilbage til 1904, da det blev udgivet i trykt form. Fra 2005 er Statstidende udelukkende blevet tilgængeligt i elektronisk form på Statstidende.dk, hvor man fortsat kan finde relevante oplysninger om borgere, virksomheder og myndigheder.

Hvilke informationer kommer i Statstidende?

I Statstidende publiceres meddelelser med retsvirkning vedrørende privatpersoner, offentlige myndigheder og virksomheder.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, meddelelser om konkurs, afslutning af bo, tvangsauktioner, gældssanering, rekonstruktion, dødsboer, indkaldelser, stævninger og meddelelser fra kongehuset.

Typisk vil meddelelser om dødsboer, konkurser og tvangsauktioner være mest relevante for de fleste privatpersoner og virksomheder.

Hvor kan man se Statstidende?

Indtil 2005 blev Statstidende udgivet i trykt format, men nu er det kun tilgængeligt elektronisk på Statstidende.dk, hvor det opdateres hver hverdag.

Statstidende og inkasso

For inkassofirmaer er Statstidende en værdifuld ressource, da det blandt andet indeholder oplysninger om konkursboer og dødsboer, hvilket kan være afgørende i igangværende inkassosager.

Hvis du har en inkassosag mod en privatperson eller virksomhed, er det vigtigt regelmæssigt at kontrollere, om den pågældende figurere i Statstidende. Dette kan nemlig påvirke sagens forløb.

For eksempel, hvis Statstidende offentliggør en meddelelse om konkurs, er det essentielt at følge de instruktioner, der findes på Statstidende.dk, herunder kontaktoplysninger til kurator og vejledning til, hvordan man fremsætter krav mod debitors konkursbo. Det samme gælder i tilfælde af dødsboer.

Hvad er proklama i Statstidende?

Et proklama er en specifik type meddelelse i Statstidende, der udsendes ved en persons død.

Formålet med et proklama er at informere om et dødsfald, hvilket er særligt relevant for kreditorer eller deres inkassofirmaer/advokater, der har en igangværende sag mod den afdøde. En kreditor eller dennes repræsentant har mulighed for at gøre krav i den afdødes bo, dvs. dødsboet.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg