Skip to main content
Udlæg

Udlæg

Ordet udlæg har i det danske sprog flere betydninger, men i forbindelse med inkasso og gældsinddrivelse er det et juridisk begreb, som der bruges, når en kreditor ønsker at tage del i et aktiv, som en debitor har, og som har en vis værdi.

Hvad er et udlæg?

Udlæg bruges eksempelvis i forbindelse med inkasso, hvis debitor ikke har mulighed for at betale sin gæld, men har aktiver, der repræsenterer en værdi. Dermed kan kreditor (med hjælp fra fogedretten), tage udlæg i debitors aktiver, såsom ejendom, bil eller løsøre til sikkerhed for sit krav.

Kreditor kan herefter anmode retten om at sætte aktivet på auktion, så aktivet bliver solgt og kreditor kan få sit udlæg udbetalt.

Det er langt fra alle debitorer, hvor det er muligt at tage udlæg i aktiver og løsøre; eksempelvis hvor debitor sidder til leje og ikke ejer aktiver af værdi.

Hvad kan der tages udlæg i?

Hvad der kan tages udlæg i, findes der grundlæggende ingen specifik liste over, men emnet er reguleret i retsplejeloven.

Der kan i udgangspunktet tages udlæg i alle de aktiver, som debitor har, der har værdi; fast ejendom, køretøjer, dyre værdigenstande, dyr kunst, dyre smykker og lignende.

Men der kan ikke tages udlæg i, hvad retsplejelovens §509 benævner som “aktiver der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem, og en beskeden levefod for skyldner og hans husstand”.

Der findes ingen facitliste for, hvad et beskedent hjem består af – og samfundsudviklingen skubber da også løbende til begrebet. Men aktiver som eksempelvis billigere møbler, billigere inventar, køkkenredskaber, tøj og lignende er der typisk ikke mulighed for at tage udlæg i – men det vurderes fra sag til sag.

Hvad er fordelene?

De fleste kreditorer vil ofte helst have deres økonomiske krav dækket af en betaling, enten i form af en fuld indfrielse eller i form af en afdragsordning. Er dette ikke imidlertid muligt for debitor, er et udlæg et godt alternativ.

Med et udlæg får du sikkerhed for hele eller dele af dit krav, og dermed en mulighed for på et senere tidspunkt at få dækket hele eller dele af dit økonomiske krav.

Du skal blot være opmærksom på, at det er langt fra alle debitorer, der har aktiver, der kan tages udlæg i. Derfor kan et udlæg ikke altid bruges som et værktøj i inddrivelsen.

Hvordan får man et udlæg i en debitors aktiver?

De fleste udlæg tages på baggrund af en inkassoproces, hvor der har været arbejdet aktivt for at få debitor til at betale kravet gennem en fuld indbetaling eller en afdragsordning.

Dermed har kreditor selv eller kreditors inkassofirma ofte forsøgt at få betalt kravet, men uden held eller resultat.

Udlægget tages i samarbejde med fogedretten i en retslig proces. En sådan retslig proces opstartes typisk på baggrund af et fremsendt betalingspåkrav til fogedretten.

Betalingspåkravet finder du på fogedrettens hjemmeside.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg