Skip to main content
Passiver

Passiver

I en virksomheds regnskab indgår virksomhedens balance. Balancen indeholder virksomhedens aktiver og passiver. Mens aktiver viser alle virksomhedens aktiver, såsom maskiner, inventar, køretøjer og lignende, indeholder passiver virksomhedens egenkapital, gældsforpligtelser og øvrige hensatte forpligtelser.

Dermed viser passiver, hvordan virksomheden har finansieret sine aktiver: virksomhedsejerens egne midler, gæld eller hensatte forpligtelser.

Gælden er ofte yderligere opdelt, så gælden viser kortfristet og langfristet gæld, da gældens løbetid ofte er interessant for långivere og virksomhedens interessenter.

Opdeling af passiver

I virksomhedens årsregnskab opdeles og præsenteres passiverne i egenkapital, langfristede gældsforpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser.

Passiver er med til at vise, hvordan virksomheden har finansieret sine aktiver, og dermed alle essentielle ejendele som virksomheden gør brug af i sin drift, såsom maskiner, inventar og lignende.

Hvorfor er passiver interessant i forbindelse med inkasso?

Hele virksomhedens regnskab er interessant, når vi snakker inkasso og ikke mindst kreditvurderinger.

For virksomhedens regnskab giver et historisk billede af virksomhedens præstation, og dermed en indikation af, hvordan virksomheden præsterer.

Ønskes imidlertid et opdateret billede af virksomhedens økonomiske situation, vil man ofte som professionel (bank, långiver, realkredit eller revisor) bede om en opdateret resultatopgørelse og ikke mindst opdateret balance.

Ved at have et overblik over virksomhedens passiver kan en långiver, kreditor eller lignende danne sig et indblik i, hvordan virksomheden er finansieret, og ud fra det give kredit. Passiver er også interessante i forbindelse med inkasso, for et inkassofirma eller kreditor, der kan se, hvordan virksomheden er gældsat, og hvor meget virksomheden er gældsat.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg