Skip to main content
Personlig hæftelse

Personlig hæftelse

Personlig hæftelse indebærer, at en virksomhedsejer personligt hæfter for eventuelle misligholdelser af gæld og lignende, som virksomhedsejeren har optaget i sin virksomhed.

Grundlæggende kan personlig hæftelse opstå på flere måder, men den mest udbredte årsag er den valgte selskabsform.

I denne tekst fokuserer vi på personlig hæftelse, herunder hvad det betyder for inkassoprocessen.

Selskabsformen kan afgøre hæftelsen

Hvis virksomheden er stiftet som et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), hæfter ejeren generelt ikke personligt for gæld eller ubetalte fakturaer rettet mod virksomheden.

Med andre ord, hvis virksomheden går konkurs, kan ejeren ikke personligt holdes ansvarlig for virksomhedens forpligtelser.

Er virksomheden derimod privat ejet, som f.eks. et enkeltmandsselskab eller et interessentselskab (I/S), hæfter ejeren personligt for gæld og forpligtelser rettet mod selskabet.

Det betyder, at hvis en enkeltmandsvirksomhed går konkurs eller lukker på almindelig vis, kan kravet rettes personligt mod ejeren/interessenterne.

Selskabsformen beskytter ikke altid mod personlig hæftelse

Selvom selskabsformen generelt “beskytter” ejeren og dennes privatøkonomi mod krav fra kreditorer for gæld og andre forpligtelser stiftet i selskabet, findes der undtagelser. Långivere, som f.eks. banker, kan kræve, at virksomhedens ejere personligt hæfter for gæld optaget i selskabet, hvilket betyder, at selskabsformens beskyttelse ikke gælder.

Vær derfor opmærksom, når du optager lån og andre forpligtelser i selskabet, på at långiver kan stille krav om personlig hæftelse fra selskabets ejere.

Inkasso og selskabsformer

Generelt behandles krav fra inkassofirmaer som enhver anden gæld i forhold til selskabsformer.

Hvis en virksomhedsejer efterlader en eller flere ubetalte fakturaer, og selskabet var drevet som en enkeltmandsvirksomhed eller interessentselskab, vil de fleste inkassofirmaer og advokater automatisk overføre kravet til den tidligere virksomhedsejer.

Er virksomheden derimod drevet som et selskab, vil ubetalte fakturaer generelt ikke kunne inddrives fra virksomhedens ejer(e).


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg