Skip to main content
Inkassoprocessen - hvad indeholder den
Sebastian S. •
24/11/2022

Inkasso – hvordan er processen?

Inkasso er for de fleste uoverskueligt, bøvlet, besværligt og ofte noget, der ligger langt fra virksomhedens ordinære drift. Derfor vælger et stigende antal virksomheder også at outsource sin inkasso til et inkassofirma eller en inkassoadvokat.

Ved at outsource sin inkasso gennem såkaldt fremmedinkasso, frigives ressourcer i bogholderiet og du kan fokusere på det, der giver mening, nemlig drive din virksomhed og fokusere på de kunder, der rent faktisk betaler dig.

Men hvad indeholder en inkassoproces egentlig? Det er et spørgsmål, vi rigtig ofte får, og vi har derfor valgt at fokusere på inkassoprocessen som helhed, og hvad den (teoretisk) kan indeholde.

Det er vigtigt at bemærke, at efter inkassovarslet er inkasso sjældent en “fast pakkeløsning” med handlinger, men derimod individuelle vurderinger af hvilke redskaber, som vurderes at være nødvendige, for at debitor betaler sin gæld.


Rykkerskrivelse

Udsendelse af rykkere er i udgangspunktet processen før inkassoprocessen, selvom rykkerskrivelser (med og uden rykkergebyrer) sagtens kan være en del af selve inkassoprocessen.

De fleste virksomheder vælger at udsende 1, 2 måske 3 rykkerskrivelse med et tilhørende rykkergebyr før sagen overdrages til inkasso. Ønsker du at lade Collectia stå for dette, tilbyder vi naturligvis rykkerservice, hvor vi kan stå for hele processen omkring udsendelse og opkrævning af rykkere.

Inkassovarsel

Før inkasso må opstartes, skal der sendes et inkassovarsel. Inkassovarslet kaldes ofte også for et inkassobrev, varsel om inkasso eller §10 brev (med reference til inkassoloven). Inkassovarslet kan sendes af dig selv som kreditor, dit inkassofirma eller inkassoadvokat.

Inkassovarslet kan udsendes, når du har konstateret, at debitor ikke har betalt fakturaen. Du skal give debitor mindst 10 dages betalingsfrist til at betale kravet. Såfremt kravet ikke betales senest 10 dage fra fremsendelsen af skrivelsen, kan sagen nu overgå til inkasso.

Den individuelle behandling

Efter inkassovarslet er det typisk meget forskelligt, hvilke handlinger der skal, bør og kan foretages mod skyldner.

Steppet efter inkassovarslet er typisk et opkald eller endnu et brev til debitor. Her ringes der ofte ud til debitor i et forsøg på at få debitor til at betale kravet.

Der kan ligeledes udsendes rykkerskrivelser samt blive tilbudt en afdragsordning, hvis debitor ikke har mulighed for at betale hele kravet på nuværende tidspunkt. Inkassofirmaer og advokater har ligeledes mulighed for fysisk at møde op hos debitor, såfremt debitor ikke har betalt kravet.

Vurdering af retslig behandling

Er der ingen, eller meget ringe reaktion fra debitor, vil næste naturlige step være en retslig behandling af kravet, også kaldet retslig inkasso.

Inkassofirmaet eller advokaten vil her typisk tage en vurdering af, om retslige inkasso kan svare sig, og om man tror, at retslig inkasso vil kunne løse sagen. Her tages der eksempelvis udgangspunkt i om debitor ejer aktiver, der kunne tages udlæg i.

Retslig inkasso

Vurderes det at retslig inkasso kunne være relevant, opstartes der en forsimplet inkassoproces i fogedretten ved at fremsende et betalingspåkrav. Herefter vil fogedretten indkalde debitor til et fogedretsmøde, hvor kreditor (eller kreditors inkassofirma/inkassoadvokat) har mulighed for at høre ind til eksempelvis debitors økonomi, og på baggrund heraf få en indfrielse, eller en delvis indfrielse i form af en afdragsordning.

Det der aftales på mødes, registreres af fogedretten og dette har samme virkning som en dom.

CAI – Collectias intelligente inkassoproces

Hos Collectia ved vi, at ingen sager er ens, og det er hverken debitor, debitors sager eller kreditor for den sags skyld.

Derfor har vi som et af de enste inkassofirmaer i Danmark udviklet vores egen intelligente inkasso-motor, i daglig tale kaldet CAI. CAI står for Collectia Artificial Intelligens (AI), og bygger på vores mere end 150 års erfaring med inkasso. Ved hjælp af CAI kan vi udvælge det helt rette inkassoforløb for dig og dine sager til fordel for både dig som kreditor såvel som dine debitorer.

CAI vurderer hver eneste sag ud for en lang række parametre og mange års erfaring, og skaber de bedste betingelser for netop din sag.

Læs også: Kunstig intelligens gør inkasso smartere


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg