Skip to main content
Betalingsevne

Betalingsevne

Når det kommer til gæld, inddrivelse af gæld/lån og inkassosager, diskuteres betalingsevne ofte.

Betalingsevne defineres som det beløb, en skyldner/debitor er i stand til at betale efter at have dækket sine faste omkostninger.

En betalingsevne kan være negativ, hvilket betyder, at skyldneren/debitoren ikke er i stand til at foretage betalinger.

Hvad er betalingsevne?

Betalingsevne refererer til en debitors/skyldners kapacitet til at betale eller afdrage på sin gæld, lån eller lignende forpligtelser.

Betalingsevnen kan beregnes via en simpel formel. Jo større et rådighedsbeløb efter faste udgifter, desto større er skyldnerens kapacitet til at afdrage på sin gæld.

Hvis debitors udgifter er ens eller større end indtægterne, er der ikke noget rådighedsbeløb efter faste udgifter, og følgelig ingen betalingsevne til at afdrage på gæld, lån eller andre forpligtelser over for en kreditor.

En simpel beregning af betalingsevne kan se ud som følger:

  • Skyldners faste indtægter
  • Skyldners faste udgifter

= Skyldners rådighedsbeløb

Det er også almindeligt at inkludere et råderum til diverse udgifter, der ligger udover de faste udgifter, før det egentlige rådighedsbeløb fastlægges.

Hvis du skylder penge til Gældsstyrelsen, vil beregningen også tage hensyn til en række demografiske og sociale forhold, såsom forsørgerpligt og civilstand osv.

Arbejd aktivt med din betalingsevne, når du er i dialog med din kreditor eller inkassofirma

Hvis du skylder penge til en bank, en kreditor eller et inkassofirma, er det fordelagtigt aktivt at arbejde med din betalingsevne.

Ved aktivt at fremhæve dit rådighedsbeløb efter faste udgifter, og dermed din betalingsevne, kan du illustrere, hvor meget eller hvor lidt, du er i stand til at afdrage på din gæld.

Din kreditor eller inkassofirma vil ofte være forstående over for en dårlig eller ikke-eksisterende betalingsevne, men det er vigtigt, at de informeres herom.

Hvis du eksempelvis ikke er i stand til at afdrage hele gælden nu, kan din betalingsevne muligvis tillade afdrag med et mindre beløb.

Forskellen mellem betalingsevne og betalingsvilje

I forbindelse med inkassosager taler man ofte om både betalingsevne og betalingsvilje. Groft sagt kan debitorer opdeles i disse to kategorier.

Betalingsevne vedrører, om personen har – eller ikke har – mulighed for at betale. Betalingsvilje omhandler, om personen ønsker – eller ikke ønsker – at betale.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg