Skip to main content
Konkurs

Konkurs

Emnet konkurs er et komplekst emne, og vi vælger i denne ordbog kun at beskæftige os overordnet med emnet.

Konkurs er den yderste konsekvens, hvis du som debitor ikke betaler de penge, som du skylder til en kreditor, og kreditor vælger at erklære dig eller din virksomhed konkurs.

Der skelnes grundlæggende mellem to typer af konkurser; selskabskonkurs og personlig konkurs.

Konkurs af selskaber

Hvis en virksomhed ikke betaler sine fakturaer fra eksempelvis sine leverandører, kan virksomheden blive erklæret konkurs, eksempelvis som led i en inkassoproces. En konkurs kan være med til at sikre, at ingen kreditorer favoriseres og at alle værdier fordeles ligeligt mellem alle.

Det vil være skifteretten, der opstarter en konkursbehandling af et selskab, hvis selskabet er insolvent – altså ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor sine kreditorer.

Både selskabets kreditorer og selskabet selv kan begære et selskab for konkurs.

Såfremt en manglende betaling på eksempelvis en faktura ikke skyldes manglende evne, men manglende vilje, vil sagen blive behandlet som en fogedsag, inkasso eller som en civil retssag.

Rekonstruktion af selskaber

Såfremt at det vurderes, at der kan være en chance for, at selskabet kan komme på rette fod igen, kan der indledes en rekonstruktion.

Formålet med rekonstruktionen er at forsøge at rette op på virksomhedens økonomiske situation. Mislykkes dette, er det næste sted ofte en konkurs.

Personlig konkurs

Hvis en person ikke betaler sin kreditor, vil kreditoren have mulighed for at begære konkurs, under de rette omstændigheder. Typisk vil der have været en længere inkassoproces forud for forløbet med involvering af en advokat og/eller et inkassofirma.

Konkursbehandlingen sker såfremt en skyldner er insolvent og dermed (lige som virksomheder) ikke kan opfylde sine forpligtelser, og at en eller flere kreditorer har begæret konkursbegæring.

Privatpersoner har ligeledes mulighed for selv at begære sig selv konkurs.

Er der andre årsager end insolvens, fx manglende lyst til at betale en faktura eller anden gæld, skal sagen behandles som en inkassosag gennem et inkassofirma, en advokat eller gennem fogedretten.

Under en konkurs vil alle værdier, en person ejer blive solgt og overskuddet fra salget vil blive fordelt ud til de enkelte kreditorer.

Det er en udbredt misforståelse, at man efter en konkurs er gældfri – det er man ikke. Men man har mulighed, med hjælp fra fogedretten, at søge om gældssanering.

Statistik for konkurs

Hvert år går ca. 2.500 virksomheder konkurs og i 2022 gik der desværre mere end 2.800 virksomheder konkurs – det svarer til ca. 1,5% af alle aktive virksomheder.

Årsagerne til konkurs kan være mange, men det skyldes for det meste dårlig økonomisk styring, manglende finansiering og større tab på debitorer.

Spot konkursryttere

Via vores kreditvurderingsplatform kan du udføre kreditvurdering af virksomheder, som inkludere en konkursanalyse, der afslører indirekte og direkte konkursrelationer. Du kan også slå CVR-relaterede personer op.

Lyder det interessant? Så hold dig ikke tilbage. Vi tilbyder en gratis prøveperiode i 14 dage, så du kan prøve platformen af.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg