Skip to main content
Forfaldsdato - Collectia Blog
Sebastian S. •
09/09/2020

Forfaldsdato – alt du bør vide

Hver eneste dag sender dansk erhvervsliv tusindvis af fakturaer, og heldigvis betales langt de fleste til tiden, og dermed inden eller på forfaldsdatoen. Hos Collectia har vi lavet vores egen økonomiske blog omkring inkasso, økonomi og regnskab, og denne gang skal vi se nærmere på forfaldsdato på en faktura, og hvorfor den er vigtig at kende til, som vigtig skæringsdato for inkasso.

Hvorfor er forfaldsdato vigtigt at vide alt om?

Når du som selvstændig eller bogholder sender en faktura, udfylder du den ofte med alle relevante oplysninger, som regnskabslovens påpeger du skal: Dine kontaktoplysninger, din kundes kontaktoplysninger, betalingsoplysninger samt hvornår fakturaen skal betales. Denne dato benævnes som forfaldsdato og er essentiel at kende til, når du har med økonomi, inkasso og regnskab at gøre.

Det er ikke alle fakturaer der oplyser en specifik dato, men kan eksempelvis benævne “løbende mdr. + 30 dage” og lignende. Derfor kalder nogle regnskabsprogrammer også forfaldsdatoen for forfaldstidspunktet.

Forfaldsdatoen er med andre ord den dato hvor en faktura skal forfalde til betaling, heraf navnet. Med andre ord, datoen hvor kreditor ønsker et krav, eksempelvis en faktura, betalt senest. Sker dette ikke, har kreditor mulighed for eksempelvis inkasso, og dertilhørende udsendelse af rykkerskrivelser, inkassovarsel og lignende tiltag mod inkasso.

Forfaldsdato og betalingsdato

Mange tror fejlagtigt at forfaldsdato og betalingsdato en det samme. Den teoretiske definition på de to er dog forskellige. Hvor forfaldsdato er dagen hvor et krav forfalder og dermed, fra kreditors side, forventes at blive betalt, så er betalingsdatoen den dag hvor betalingen rent faktisk betales på, af kunden.

Mange regnskabsprogrammer, og dermed fakturaer bruger dog ordene forfaldsdato og betalingsdato om en og samme ting: datoen for en betaling. Men det er imidlertid ikke helt korrekt, om end forfaldsdatoen og betalingsdatoen i princippet godt kan være det samme, hvis kunden vælger rent faktisk at betale på forfaldsdatoen.

Forfaldsdato og inkasso

Oplever du at en kunden ikke betaler et krav, eksempelvis et fakturakrav, har du altid mulighed for inkasso, gennem eksempelvis et inkassofirma eller en advokat med speciale i inkasso.

For at starte en inkassoproces, skal forfaldsdatoen være overskredet, du skal med andre ord havde oplevet at betalingen udebliver og at beløbet ikke fremgår på din konto senest en dag efter forfaldsdagen. Du må som kreditor ALDRIG påbegynde inkasso før forfaldsdatoen er overskredet, og der må med andre ord under nogle former hverken sendes rykkerskrivelser, inkassovarsel og lignende tiltag omkring inkasso før forfaldsdatoen er overskredet.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg