Skip to main content
Forfaldsdato

Forfaldsdato

Forfaldsdato i forbindelse med en faktura, er den dato, hvor en faktura forfalder til betaling – det er altså den dato en virksomhed/kreditor senest ønsker betaling for sit krav.

Hvad er en forfaldsdato?

Forfaldsdatoen i forbindelse med en betaling, er den dato hvor en udstedt faktura eller andet pengekrav forfalder til betaling eller indfrielse. Det er med andre ord datoen for,  hvor du som virksomhed og kreditor senest ønsker betaling for dine leverede produkter eller ydelser.

En virksomhed i Danmark har i udgangspunktet fri mulighed for at fastsætte sin egen kreditpolitik – og dermed sine betalingsbetingelser. Virksomhed må selv bestemme om en kunde skal betale når varen eller ydelsen leveres eller om der fastsættes en betalingsfrist, der eksempelvis ligger 10 ellere 100 dage ude i fremtiden.

En virksomhed der yder forholdsvis lang betalingsfrist, og dermed kredit, har en iboende risiko for, at beløbet ikke betales eller ikke betales rettidigt.

En kreditor skal i udgangspunktet ikke have pengene på sin bankkonto på dagen for forfaldsdatoen, så længe debitor overfører beløbet på forfaldsdatoen. Har debitor og kreditor ikke samme bank, vil beløbet ofte ikke fremgå på kreditors konto før 1-2 dage efter overførslen. På trods heraf er betalingsfristen, og dermed forfaldsdatoen overholdt retmæssigt.

Hvad er forskellen på forfaldsdato og betalingsdato?

Mange blander ofte begreberne forfaldsdato og betalingsdato sammen og det er i imidlertid ikke helt korrekt.

I praksis oplever mange virksomheder, at betalingen ikke altid sker samme dag som kunden foretager betalingen, da en transaktion i kundens netbank i mange tilfælde først sker næstkommende bankdag (hverdag).

Dermed er forfaldsdatoen den dato, hvor kunden senest skal betale fakturaen og betalingsdatoen er den dato, hvor pengene reelt er overført. Afhængig af bankforbindelser så vil betalingsdatoen variere og som kreditor, vil du i princippet give kredit i denne periode fra forfaldsdato til betalingsdato.

Hvornår har debitor overholdt forfaldsdatoen?

Kunden har grundlæggende overholdt sin forpligtelse til betalingen, såfremt kunden har foretaget betaling på det den angivne dato for forfald (eller før).

Du kan som virksomhed ikke forvente, at kundens betaling er på din jeres konto på forfaldsdatoen.

Forfaldsdato i forbindelse med inkasso

Grundlæggende må du som virksomhed begynde at rykke for dine penge, når du konstaterer at forfaldsdatoen er overskredet. Kreditor må ikke rykke for betaling før forfaldsdatoen. Før en inkassosag starter skal der forud imidlertid være sendt et inkassovarsel typisk sendt fra virksomheden selv, virksomhedens inkassofirma eller virksomhedens advokat.

Da der kan være forskel på, hvornår kunden betaler sin faktura og det tidspunkt du som virksomhed har pengene stående på jeres konto, er det ofte en god ide at vente mindst et par bankdage (hverdage) før du opstarter en rykker eller inkassoproces.

Læs også:


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg