Skip to main content
Rykkerskrivelse

Rykkerskrivelse

En rykkerskrivelse kan være nødvendig, hvis en kunde ikke betaler din faktura, men hvad er en rykkerskrivelse, og hvad bør du som virksomhed vide om emnet?

Det bør du vide om rykkerskrivelser

Rykkerskrivelser er noget de fleste virksomheder gør brug af igennem et regnskabsår, hvis betalinger fra kunder ikke kommer rettidigt eller udebliver.

Der er ingen formelle krav til, hvordan en rykkerskrivelse skal se ud, og der er heller ingen krav til, hvor mange du sender til din skyldner. Man kan som virksomhed i princippet rykke efter sine penge på daglig basis, når forfaldsdatoen for en faktura er overskredet.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis dine rykkerskrivelser indeholder rykkergebyr, er der en række krav og regler, der skal overholdes i forhold til antal og hyppighed af udsendelsen.

Mange blander ofte rykkerskrivelse og rykkergebyr sammen, det er dog ikke helt korrekt. En rykkerskrivelse er en skrivelse til skyldner omkring en eller flere ubetalte forhold som en virksomhed har med en kunde (debitor) og som virksomheden (kreditor) ønsker betalt.

Renteloven giver kreditor mulighed for at tillægge et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse der udsendes, så længe kravene er overholdt herfor.

Regler for rykkerskrivelser

Renteloven eller bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling gør det muligt for kreditor at tillægge et rykkergebyr på 100 kroner, såfremt nedenstående gør sig gældende:

  • Der må kun opkræves rykkergebyr 3 gange på samme sag/krav. 
  • Der må maksimalt pålægges 100 kr. pr. gang – juridisk set gerne mindre, aldrig mere.
  • Kreditor skal give debitor en frist på minimum 10 dage til at betale rykkergebyr samt hovedstol.
  • Rykkergebyret på 100 kr. er inklusiv moms.

Overholder kreditor ikke overstående, er rykkergebyret ikke juridisk gyldigt og debitor er i sin gode ret til ikke at betale rykkergebyret.

Eksempel på en rykkerskrivelse

Formelt er der ingen juridiske krav til, hvordan en rykkerskrivelse skal se ud, hverken de rykkerskrivelser der pålægges rykkergebyr på eller dem uden rykkergebyr.

Mange virksomheder vælger blot at sende et kontoudtog, der viser den skyldige saldo, andre sender blot en venlig påmindelse om manglende betaling. Begge dele kan være fine i de situationer, hvor der blot er tale om en simpel forglemmelse fra kundens side.

Rykkerskrivelser må sendes via e-mail, brev og hvor du ellers har kommunikeret med skyldner.

Gratis rykkerskabelon

Vi har udarbejdet en rykkerskabelon til dig, som ønsker at udsende rykkerskrivelser selv (vi kan også gøre det for dig). Ved at hente vores skabelon, er du sikret, at dine rykkere overholder alle krav og regler.

Rykker-skabeloner-Collectia-AS

Rykkergebyr er ikke et krav – men en god mulighed

Flere virksomheder er af den opfattelse at det er et krav at der pålægges rykkergebyr på sine rykkerskrivelser. Dette er imidlertid ikke korrekt; rykkergebyr er en mulighed for dig som kreditor – ikke et krav.

Det er heller ikke et krav, at du har pålagt rykkergebyrer, såfremt du senere ønsker at videregive sagen til inkassofirma eller advokat for videre inddrivelse.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg