Skip to main content
Inkassovarsel

Inkassovarsel

Mange har hørt om et inkassovarsel, men hvad er det egentlig egentlig? Hvilken tekst skal man skrive i det og hvordan håndterer man det? I dette indlæg sætter vi altså fokus på emnet inkassovarsel.

Hvad er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel, inkassobrev, påkravsskrivelse, varsel om inkasso, en §10-skrivelse (inkassoloven) – kært barn har mange navne – er et varsel, som din skyldner (debitor) skal have før inkassoprocessen opstartes og når dens handlinger må og kan påbegyndes.

Der må ikke opstartes inkasso mod din kunde, hvis kunden ikke er varslet om dette eller hvis det ikke er udført korrekt. Dette bruges inkassovarslet til.

Formålet med et inkassovarsel er at varsle din kunde om, at hvis et krav ikke betaler senest 10 dage fra udsendelsen af skrivelsen, vil inkasso kunne påbegyndes. Inkassovarslet er populært sagt for at give kunden en sidste chance for at betale, før der påløber yderligere omkostninger og inkassohandlingerne begynder.

At udfærdige et inkassovarsel er nemt at skrive og sende til din skyldner, men der er få ret vigtige formalier, som du skal overholde – ellers er varslet ikke gyldigt.

Reglerne for varsel om inkasso er blandt andet reguleret i §10 i bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed også i daglig tale kaldet inkassoloven.

Af loven fremgår det ikke, hvem der udsender inkassovarslet, da det i princippet kan være jer som virksomhed, jeres advokat eller jeres inkassofirma.

De fleste inkassofirmaer og inkassoadvokater foretrækker dog selv at sende inkassovarslet, så de ved at alle krav er overholdt.

Inkassovarslet kaldes jurist og formelt (jf. inkassoloven) for en påkravsskrivelse, men inkassovarsel er det udtryk de fleste virksomheder bruger om skrivelsen – og vi vælger derfor i denne artikel at gøre det samme.

Download inkassovarsel skabelon gratis

Ved at udfylde og indsende denne formular, bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Vores nyhedsbrev bringer dig nyttig viden omkring inkasso, debitorstyring, økonomi og gode råd til at undgå dårlige betalere. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Hvilke krav og regler er der til et inkassovarsel?

Uanset om inkasso foregår hos dig selv i form af egeninkasso, via en inkassoadvokat, et inkassobureau eller med hjælp fra fogedretten i form at retslig inkasso – så skal du overholde de krav og regler, som der er til et varsel før inkassovarslet er lovformelig og gyldigt. Overholder du ikke kravene, er varslet ikke gyldigt. 

Har kreditor (eller kreditors inkassobureau eller advokat) ikke fremsendt et varsel ud fra nedenstående krav, er det dermed heller ikke muligt (eventuelt senere) at sende et krav til fogedretten

Krav til et inkassovarsel ser således ud:

  • Din skyldner skal have en betalingsfrist på mindst 10 dage til at betale. Det står kreditor frit for at give længere betalingsfrist på inkassovarslet end 10 dage, blot det ikke kortere tid. Vi anbefaler i udgangspunktet 10 dage.
  • Kreditor skal jf. inkassolovens §10, stk. 2 kunne identificere kravet, typisk gøres dette ved at referere til et fakturanr. og med en specifikation af beløbet og de leverede ydelser.
  • Dine oplysninger som kreditor, herunder din virksomheds navn, CVR nr. samt konto- og reg. nummer skal fremgå.
  • Det skal oplyses i inkassovarslet, at sagen overdrages til inkasso såfremt beløbet ikke betales.

Inkassovarsel og rykkere

I juridisk forstand er der grundlæggende stor forskel på inkassovarsler og rykkerskrivelser.

Du har som virksomhed mulighed for at udsende rykkerskrivelser (med og uden rykkergebyr). Rykkerskrivelser giver mulighed for, at du som virksomhed kan rykke for betalingen.

Uanset om du sender rykkerskrivelser med eller uden rykkergebyrer, bør disse ses som en mulighed for dig som kreditor og ikke et krav.

Du må gerne slå rykkerskrivelser og inkassovarslet sammen, og du må gerne pålægge et rykkergebyr på et inkassovarsel. Blot reglerne for både inkassovarsel og rykkerskrivelser overholdes.

Det er ikke et krav, at du som kreditor har udsendt rykkerskrivelser før du sender et inkassovarsel – om end det oftest ses i praksis, at virksomheder sender 1,2 måske 3 rykkerskrivelser før inkassovarslet sendes.

Hvornår må man sende et inkassovarsel?

Du må principielt udsende et inkassovarsel, når betalingsfristen på en faktura er overskredet, og du har konstateret, at skyldner ikke har betalt fakturaens forfaldne beløb. Vi anbefaler dog du venter 3-4 bankdage (hverdage) før du igangsætter det videre forløb.

Et andet krav, der skal være opfyldt, er, at kravet ikke er forældet. Dit fakturakrav forældes normalt efter 3 år. Dog, hvis du har en dom, et frivilligt forlig, eller et gældsbrev mod din debitor, er forældelsesfristen på op til hele 10 år.

Vi anbefaler, at du opstiller klare retningslinjer for, hvornår din virksomhed sender inkassovarsel. I praksis sender de færreste et inkassovarsel lige så snart betalingsfristen er overskredet – det sker ofte nogle dage eller uger senere, eventuelt i kombination med rykkerskrivelser og rykkergebyrer.

Inkassovarsel tekst og indhold

Hvad indeholder et godt inkassovarsel egentlig, og hvilken tekst bruges der?

Der findes ingen juridisk formaliseret tekst, design eller opsætning til, hvordan et inkassovarsel skal og bør være.

Det vigtigste er, at inkassovarslet overholder ovenstående krav og regler vedrørende tidsfrister og klar identifikation af kravet. 

Vi anbefaler dog, at du gør brug af Collectias gratis skabelon, der er et inkassovarsel eksempel på hvordan det kan sættes op. Du skal blot indtaste dine oplysninger i skabelonen, og du er klar til at udsende skrivelsen.

Inkassolovens § 10

Ikke mange er bekendt med inkassolovens §10, men det er nyttigt at kende til denne paragraf, når du udsender inkassovarsler.

Inkassolovens §10 fastlægger kravene til udsendelse af et inkassovarsel, og at der ikke må iværksættes inkasso – hverken fra virksomheden selv eller hos et inkassofirma – før et inkassovarsel er sendt, og at kravene hertil er opfyldt.

Inkassolovens §10 fastsætter, at du kun må sende et inkassovarsel, når betalingsfristen på fakturaen er overskredet. Desuden skal du tydeligt angive alle relevante og nødvendige oplysninger, så debitor kan vurdere kravet. Det er også vigtigt at du giver debitor en betalingsfrist på mindst 10 dage.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg