Skip to main content
Fogedretten

Fogedretten

Denne artikel fortæller dig alt det, som du bør vide om fogedretten i Danmark og hvordan mulighederne er i forbindelse med inkasso – både som kreditor og debitor.

Hvad er fogedretten?

Fogedretten er en institution under de danske domstole, der har mulighed for at gennemføre dom om betaling af økonomiske krav. Det vil typisk være en tvangsgennemførsel af udbetaling af pengekrav eller udlevering af fysiske ting.

Fogedretten er den eneste institution i Danmark, der kan lave en sådan tvangsgennemførsel af økonomiske eller materielle krav på vegne af en kreditor, der ønsker sit krav gennemført.

Ønsker en kreditor eksempelvis at tage udlæg i en debitors ejendele eller aktiver, så er det i kun fogedretten, der i Danmark har bemyndigelse til dette.

Læs også:

Hvad kan fogedretten hjælpe virksomheder med?

Hvis du som virksomhed har et krav, som du ønsker at få inddrevet, kan du gennem fogedretten få hjælp til inddrivelsen – ofte kaldet retslig inkasso. Langt de fleste virksomheder vælger at få en inkassovirksomhed eller advokat til at stå for processerne gennem fogedretten, og forud for det vælger de fleste at benytte sig af en almindelig inkassoproces.

Fogedretten kan eksempelvis også hjælpe dig som virksomhed, hvis du har aftalt en afdragsordning på et aktiv, hvor aktivet er i debitors varetægt, men ikke overholder afdragsordningen eller leasingbetalingen. I dette tilfælde vil fogeden kunne hjælpe med fysisk at hente aktivet hjem til kreditor.

Fogedretten er også den eneste myndighed i Danmark, der foretager udsættelse af lejere i lejeboliger, der ikke betaler deres månedlige husleje. Fogeden er ligeledes også den offentlige instans, der afholder tvangsauktioner over de små 300 ejendomme, der ca. hvert år begæres på tvang, typisk fordi en eller flere kreditorer har begæret dette grundet et eller flere misligholdt krav.

Retten håndterer primært sager inden for områderne: pengekrav, pengekrav med pantsætning, forældremyndighedssager, umiddelbare fogedforretninger samt betalingspåkrav. Her er betalingspåkrav og pengekrav de klart største på området.

Hvor holder Fogedretten til i Danmark?

Fogedretten holder til i 24 danske byer rundt omkring i landet og dækker hvert deres område, typisk er der 2-3 pr. region. Eksempelvis er Nordjylland dækket af henholdsvis retten i Aalborg og Hjørring, hvor det sydlige Jylland dækkes af 6 retsområder. De danske fogedretter bor i forbindelse med retten i den konkrete by, og holder til på følgende placeringer:

Bornholm, Esbjerg, Frederiksberg, Glostrup, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kolding, København, Lyngby, Nykøbing Falster, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Sønderborg, Viborg, Aalborg og Århus.

Fogedretterne i henholdsvis København, Århus, Odense og Aalborg er dem med langt flest sager, hvilket afspejler at disse også dækker over de områder med størst befolkningstal.

Indkaldelse til Fogedretten

Personer eller virksomheder der indkaldes til at møde op i fogedretten, vil modtage en skrivelse, hvor det står nøje beskrevet, hvorfor man er indkaldt og hvornår fogedretsmødet finder sted. Er du blevet indkaldt til retten, er det sandsynligvis fordi du har et mellemværende med en eller flere kreditorer, hvor du skylder penge for en ubetalt faktura.

Når du bliver indkaldt, er det vigtigt at du møder op uanset din økonomiske situation – om du har penge eller ej. Udebliver du fra et møde, har fogedretten mulighed for at få politiet til at hente dig; i dit eget hjem eller på din arbejdsplads.

Er du insolvent, er det vigtigt at du møder personligt frem og forklarer dette og afgiver en såkaldt insolvenserklæring.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg