Skip to main content
Inkasso

Hvad betyder inkasso?

Ordet inkasso stammer oprindeligt fra det italienske incasso, som direkte oversættelse betyder ‘kasse’ eller ‘kiste’.

I de nordiske lande er ordet inkasso synonym med inddrivelse af skyldige penge, og det siges, at lige siden der har været handel, har der også været behov for inkasso.

Hvad er inkasso?

Inkasso er en proces, der igangsættes når en debitor/skyldner skylder penge til en kreditor, og kreditor nu ønsker disse inddrevet.

I Danmark er det udelukkende advokater, inkassofirmaer og kreditor selv, der må stå for inkasso. Du må altså ikke foretage inkasso på vegne af andre, medmindre du er autoriseret advokat eller et inkassofirma.

Er det kreditor selv der varetager inkassoen, kaldes det i daglig tale egeninkasso, mens inkasso varetaget af et inkassofirma eller advokat ofte benævnes som fremmedinkasso. Uanset om der er tale om egeninkasso eller fremmedinkasso, er det to sider af samme sag; opkrævning af gæld.

Grundlæggende er der ingen juridisk forskel på inkasso foretaget af en inkassoadvokat, et inkassofirma eller af kreditor selv. De må og kan grundlæggende de samme ting. Mange vælger dog at outsource sin inkasso, så virksomheden kan fokusere på at drive deres forretning. Inkassofirmaer har ofte langt bedre processer og en større autoritet, end hvis det blot var kreditor selv, der foretog inkassationen.

Hvad indeholder inkasso?

Uanset om det er kreditor selv, kreditors inkassofirma eller inkassoadvokat, der står for inkasso, er formålet det samme: opkrævning af en eller flere ubetalte beløb, som typisk stammer fra en ubetalt faktura.

Før inkassoprocessen opstartes, skal skyldner adviseres herom. Dette sker på baggrund af et inkassovarsel, dvs. et varsel om inkasso, hvor skyldner har minimum 10 dage til at betale.

Selve inkassoprocessen varierer ofte fra kreditor til kreditor og fra inkassofirma til inkassofirma. Inkassoprocessen kan indeholde rykkerskrivelser, rentetilskrivning, opkald, afdragsordninger, fysisk fremmøde, udlæg og fogedretten.

Der er med andre ord ingen fast drejebog for, hvad selve inkassoprocessen indeholder, og den er typisk også afhængig af, hvordan debitor reagerer i løbet af inkassoprocessen.

Hvad er retslig inkasso?

Der findes grundlæggende to forskellige former for inkasso i Danmark: retslig inkasso og udenretlig inkasso.

Mens den udenretlige inkasso foretages af et inkassofirma, en advokat eller af kreditor selv, så foregår retslig inkasso med hjælp fra fogedretten eller civilretten.

For at opstarte retslig inkasso skal kreditor eller kreditors inkassopartner udforme et betalingspåkrav. Betalingspåkravet findes på fogedrettens hjemmeside.

Der er ingen krav om, at der forud for retslig inkasso skal have været foretaget en udenretlig inkassoproces; det er helt op til kreditor. I praksis vælger de fleste dog at gennemføre en udenretlig inkassoproces først, da fogedretten ofte har ventetid og gebyrer forbundet med opstarten.

Hvad koster inkasso?

Prisen for inkasso i Danmark varierer meget afhængig af, om du vælger en inkassoadvokat, et inkassofirma eller selv ønsker at stå for processen, enten helt eller delvist.

Mange inkassofirmaer kører eksempelvis med en “no cure, no pay”-model, hvor inkassofirmaet tager en del af de tilskrevne omkostninger, hvis sagen afsluttes succesfuldt. I modsætning hertil tager mange advokater typisk en fast timepris.

Prisen på inkasso kan også variere afhængig af størrelsen og antallet af dine sager. Har du mange årlige inkassosager, vil der typisk også være mulighed for at forhandle priser og vilkår.

Hvem kan hjælpe med inkasso?

Ønsker du ikke selv at stå for inkassoen i din virksomhed, bør du overveje et inkassofirma som Collectia eller søge en inkassoadvokat. En inkassoadvokat kan du eksempelvis finde på Advokatnøglen.

Vi anbefaler, at du tager en grundig snak med din potentielle samarbejdspartner forud for et samarbejde. Mange inkassoselskaber har for eksempel gjort inkasso nemt og overkommeligt med online adgang og lignende.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg