Skip to main content
Fogedforretning

Fogedforretning

Begrebet fogedforretning dækker grundlæggende over alt det arbejde, som fogeden assisterer en virksomhed eller en privatperson med – uanset om det er kreditorer, långivere eller andet.

Fogedforretningen er typisk i forbindelse med ubetalt gæld og dermed retslig inkasso. Men en fogedforretning behøver ikke nødvendigvis at omhandle manglende betaling af pengebeløb; denne type fogedforretning er kendt som umiddelbar fogedforretning.

Udkørende fogedforretning

Fogedforretninger afholdes i udgangspunktet hos fogedretten – i rettens lokaler, på et tidspunkt som retten fastsætter.

Fogedforretning kan foregå hos rekvisitus – altså skyldner / låntager, hvis dette vurderes nødvendigt – eller hvis skyldner / låntager tidligere ikke er mødt op i fogedretten. Såfremt der er tale om en udkørende fogedforretning, vil fogeden altså fysisk møde op på skyldners bopæl.

Vælger skyldner ikke at åbne for fogeden, vil der blive rekvireret en låsesmed, der vil låse op.

Udkørende fogedforretninger sker i en række forskellige sager, eksempelvis udsættelsessager, hvor skyldner skal sættes ud af sin bopæl.

Umiddelbare fogedforretninger

En meget benyttet form for fogedforretning er en umiddelbar fogedforretning. Denne type fogedforretning er en hjælp til privatpersoner eller virksomheder, som ikke direkte omhandler manglende betaling.

Et eksempel på en umiddelbar fogedforretning kan eksempelvis være fogedrettens hjælp til at få et aktiv udleveret, som retmæssigt tilhører rekvirenten. Det kunne eksempelvis være en bil eller anden genstand – som rekvirenten juridisk ikke blot må tage.

Et andet eksempel på en umiddelbar fogedforretning kunne være fogedrettens hjælp til udsættelse af en lejer.

De umiddelbare fogedforretninger har ofte et indirekte afsæt i et økonomisk mellemværende, som eksempelvis udsættelse af en lejebolig grundet manglende betaling – men den umiddelbare fogedforretning kommer i kraft, da fogedretten bistår rekvirenten med et ikke-pengekrav.

Fogedforretning i forbindelse med inkasso

I Danmark skelner man mellem to typer af inkasso: retslig inkasso og udenretlig inkasso.

Den udenretlige inkasso foregår hos en advokat eller inkassofirma og inkluderer en lang række handlinger for at få skyldneren til at betale sit mellemværende til kreditor. Har den udenretlige inkassoproces ingen effekt, er det muligt at eskalere sagen til fogedretten.

Inkasso hos fogedretten kaldes retslig inkasso og inkluderer altså fogedforretningen.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg