Skip to main content
Forældelsesloven

Forældelsesloven

De færreste virksomheder er klar over det, men gæld, herunder fakturakrav, forælder. Dette er grundlæggende reguleret i forældelsesloven, der sætter rammerne for, hvornår forskellige typer af gæld forældes.

I denne artikel sætter vi ikke fokus på hele forældelsesloven, men tager udgangspunkt i de områder af loven, som vi oftest får spørgsmål omkring. Vi sætter derfor ikke fokus på forældelse af krav, der er opstået på baggrund af erstatning, godtgørelse og lignende.

Hvad siger loven om forældelse?

Emnet forældelse er reguleret i Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer, eller i daglig tale forældelsesloven.

Forældelsesloven definerer hvad forældelse er, hvornår forældelse opstår, hvordan forældelse afbrydes, og ikke mindst, hvordan at der kan være forskel på forskellige gældskrav.

Den aktuelle forældelseslov er fra 2015, men vi anbefaler altid, at du undersøger, om der er vedtaget ny lov på området, og dermed tager udgangspunkt i den aktuelle lovtekst.

Hvornår forældes et krav?

Grundlæggende sondres der mellem to typer af forældelse; 3 år og 10 år.

De fleste krav en virksomhed måtte have til en kunde forældes grundlæggende efter 3 år, eksempelvis en faktura.

Når en virksomhed udsteder en faktura til en kunde, forældes dette krav i udgangspunktet efter 3 år. Dermed kan en virksomhed ikke kræve betaling for en faktura, der er ældre end 3 år eller vidersende sagen til eksempelvis en advokat eller et inkassofirma, når de tre år er gået.

Den 10-årige forældelsesfrist er ved eksempelvis gældsbreve, eller andre typer af lån til et pengeinstitut. Har din virksomhed med andre ord et gældsbrev med en kunde, så forældes dette krav efter 10 år.

Kan forældelsen forlænges?

I udgangspunktet forældes gæld efter 3 eller 10 år, men du kan ofte godt forlænge dette. Den juridiske term for forlængelse af en forældelse hedder “afbrydelse af forældelse”.

Afbrydelse af forældelse reguleres i forældelseslovens kapitel 5. 

Der er flere måder at afbryde en forældelse på, du kan eksempelvis:

Sagt med andre ord, kan du afbryde forældelsen ved at få en kundes skriftlige anerkendelse på, at han eller hun skylder dig beløbet – gerne i form af et gældsbrev. Dette gældsbrev har en forældelse på 10 år.

Du kan ligeledes få en advokat eller et inkassofirma til at hjælpe dig med at afbryde forældelsen på din gæld med en kreditor. Her anbefaler vi dog, at du er i god tid (mindst 6 mdr.)

Er det en god ide at afbryde forældelsen?

Vi får ofte spørgsmålet, om det kan betale sig at afbryde en forældelse. Det er grundlæggende svært at give generelle gode råd om økonomi uden at kende de enkelte forhold. Men generelt kan det siges, at forlænges en gæld fra 3 til 10 år, vil der være (en teoretisk) chance for, at debitors økonomiske situation har forandret sig og dermed mulighed for at opstarte en afdragsordning eller foretage en fuld betaling.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg