Skip to main content
God inkassoskik

God inkassoskik

God inkassoskik er det offentliges krav til inkassofirmaer om god opførsel i forbindelse med inkasso. God inkassoskik skal overholdes af alle. der driver inkassovirksomhed.

Hvad er god inkassoskik?

Formålet med god inkassoskik er at beskytte debitor og ikke at pålægge debitor et urimeligt pres, skade eller ulempe for at få vedkommende til at betale sine krav.

God inkassoskik indeholder i inkassoloven ikke en lang række skrevne regler eller krav, men består af en række uskrevne regler og standarder for, hvordan en virksomhed må og kan drive inkassoforretning på.

Der er på mange måder lighed til advokatbranchens god advokatskik.

Regler og krav om god inkassoskik

God inkassoskik er reguleret i inkassolovens §9, og er relativ åben for fortolkning. Det er derfor også ekstra vigtigt, at virksomheder nøje overvejer, hvilke tiltag, der går ind under lovteksten.

Inkassolovens §9 beskriver at inkasso skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik, og at der ikke anvendes metoder, der “udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe”. Det er med andre ord et uudtømmeligt emne, og op til inkassovirksomheden selv at fortolke, hvad god opførsel er.

Vi anbefaler du ligeledes læser inkassolovens §10-12, der omhandler henvendelse til skyldneren.

Eksempler på ikke god inkassoskik

Selv om inkassolovens §9 ikke specifikt benævner, hvad der er god og dårlig inkassoskik, så er der bred enighed om at god inkassoskik eksempelvis ikke rummer;

  • Truende adfærd over for skyldner
  • True med retslige handlinger, hvis ikke dette sker eller er planlagt
  • True med politianmeldelse
  • Vildlede debitor
  • True med at inddrage familie og venner i debitors gæld
  • Udøve chikanøs adfærd overfor debitor

Klag over manglende god inkassoskik

Oplever du som debitor at et inkassofirma ikke udviser god inkassoskik og føler dig truet, presset eller på anden vis uretmæssigt behandlet, bør du kontakte rigspolitiet.

Rigspolitiet er den myndighed, der autoriserer inkassofirmaer, og det er derfor ligeledes dem du bør rette henvendelse til, hvis du vil klage.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg