Skip to main content
Inkassoloven

Inkassoloven

Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed, eller i daglig tale blot inkassoloven, udstikker de gældende inkassoregler, der gælder, hvis du står for at rykke kunder for manglende betaling, eller står for inkassoprocessen i din virksomhed.

Inkassoloven indeholder med andre ord de rammer og regler, der gør sig gældende, når et inkassofirma eller du som kreditor står for inkasso.

Formålet med inkassoloven er at sikre, at skyldneren (debitor) behandles på en ordentlig måde, og dermed eksempelvis ikke pålægges for mange gebyrer eller ikke får sine retmæssige tidsfrister til at betale sit mellemværende.

Den nuværende og gældende inkassolov er fra 2014, men opdateres med jævne mellemrum.

Hvad er vigtigt at kende til i inkassoloven?

Inkasso og selve inkassoprocessen er reguleret af inkassoloven. Det betyder, at inkassofirmaer og kreditorer skal følge inkassolovens paragraffer og bestemmelser, der er i loven.

Men ligesom med så mange andre love, gælder det naturligvis om at følge hele loven og herunder også at forstå lovens indhold, så du ikke risikerer at overtræde denne.

Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig opdateret på inkassolovens indhold.

Der er dog enkelte paragraffer, vi her hos Collectia særligt ønsker at fremhæve for dig som kreditor, og som er de paragraffer i inkassolovens bestemmelser, der oftest er mest relevante i det daglige arbejde med inkasso.

Paragraf 9

§ 9 (god inkassoskik): Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. God inkassoskik har der været en lang retspraksis for, men grundlæggende handler god inkassoskik om at udvise en vis ordentlighed omkring inddrivelse og ikke at udsætte debitor for “urimelig pression, skade eller ulempe.”

Paragraf 10

§ 10 omhandler kreditors/inkassofirmas henvendelse til skyldner. Paragraf 10 specificerer, at der ikke må iværksættes inkasso, før der er sendt en påkravsskrivelse i daglig tale også kaldet et inkassovarsel eller varsel om inkasso. I visse virksomheder kaldes skrivelsen også for en § 10 skrivelse.

Påkravsskrivelsen/inkassovarslet skal jf. inkassolovens § 10 stk. 2, tydeligt være angivet med alle nødvendige oplysninger, så debitor kan identificere kravet. Typisk med reference til en ubetalt faktura. Dernæst skal påkravsskrivelsen jf. inkassolovens § 10 stk. 3 angive en frist til skyldner på minimum 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen, til at betale. Med andre ord skal skyldner have en ny betalingsfrist til at betale kravet.

Er ovenstående to punkter overholdt; en tydelig angivelse af kravet og en betalingsfrist på 10 dage, er påkravsskrivelsen gyldig, og du kan herefter fortsætte til inkassoprocessen, såfremt skyldner ikke betaler sin gæld senest 10 dage fra udsendelsen af skrivelsen.

Brug for hjælp til inkasso?

Har du brug for hjælp til din inkasso, kan du som kreditor selv vælge at stå for inkassationen eller få et godkendt og autoriseret inkassofirma til at stå for processen.

Autorisation omtales i inkassolovens kapitel 2, § 3.

Her hos Collectia har vi hjulpet kunder i det meste af Norden i mere end 150 år med deres inkasso – og vi hjælper også gerne dig.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg