Skip to main content
Dårlig betaler

Dårlig betaler

Hvad er en dårlig betaler?

En dårlig betaler er en person eller en virksomhed, der én eller flere gange ikke betaler sit mellemværende (typisk en faktura sendt fra en virksomhed) til tiden eller helt undlader at betale.

Der findes grundlæggende ingen juridisk definition på området, eller hvornår man kategoriseres som en dårlig betaler. Det er derfor op til virksomheden selv at definere og kategorisere, hvornår en kunde bør anses som værende dårlig betaler.

Hos de fleste inkassofirmaer og advokatkontorer, der beskæftiger sig med inkasso behandles emnet “dårlig betaler” meget forskelligt. Eksempelvis, kan der skelnes mellem graden for, hvornår man er en dårlig betaler.

Graden af dårlig betaler

På trods af at der ikke findes klare juridiske definitioner på en dårlig betaler, så findes der i praksis en lang række grader og kategoriseringer af en dårlig betaler. En sådan kategorisering giver ofte mening, når bogholderiet skal finde ud af, hvordan en dårlig betaler skal behandles. For er en dårlig betaler en person, der ved en fejl ikke har betalt sin faktura til tiden? eller er det en person, der konsekvent aldrig betaler sin faktura?

Det er en bred opfattelse at personer eller virksomheder, der betaler få dage over sidste betalingsfrist ikke kategoriseres som dårlig betaler, hvorimod virksomheder og privatpersoner, der altid skal påmindes ofte er en dårlig betaler.

Hvordan behandles en dårlig betaler?

Behandlingen af dårlige betalere, bør virksomheden have formaliseret således at bogholderiet eller de økonomiansvarlige i virksomheden har klare rammer for hvordan, hvornår og hvilke metoder, der skal foretages. Muligheden for at behandle en dårlig betaler er heldigvis mange i Danmark. Blandt mulighederne er eksempelvis opkald til debitor, udsendelse af venlig påmindelse, udsendelse af rykkerskrivelser uden rykkergebyr, udsendelse af rykkerskrivelser med rykkergebyr, samt pålæggelse af renter og kompensationsgebyr. Bemærk at kompensationsgebyr kun gælder B2B.

Er rykkerforløbet ikke tilstrækkeligt, er der ligeledes mulighed for at gennemføre et inkasso-forløb, enten ved hjælp af egeninkasso, hvor virksomheden foretager hele eller dele af inkassoprocessen. Alternativt kan virksomheden sende sine dårlige betalere til inkasso hos et inkassofirma eller advokat med speciale i inkasso.

Lovkrav og regler om behandlingen af dårlige betalere

Der er nogle grundlæggende krav og regler, du som kreditor skal overholde, når du behandler dårlige betalere.

Kravene handler hovedsageligt omkring tidsfrister, pålæggelse af korrekte gebyrer og hvad det kræver, før inkasso må opstartes.

Find de gældende krav og regler her på Collectias hjemmeside.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg