Skip to main content
Kreditormøde

Kreditormøde

Er du, eller er dine kreditorer, under gældssanering, vil du støde på ordet “kreditormøde” i processen. I denne artikel sætter vi fokus på begrebet, hvad det betyder for dig som debitor, dig som kreditor – og ikke mindst, hvordan du skal forholde dig til et kreditormøde.

Artiklen kommer ligeledes ind på, hvad der sker på kreditormødet – samt hvad der sker, hvis kreditor ikke møder op til mødet.

Hvad er et kreditormøde?

Et kreditormøde er et begreb, du som kreditor/fordringshaver og du som debitor vil støde på i forbindelse med en proces omkring gældssanering.

Begrebet kreditormøde bruges i skifteretten – og i juridisk forstand er det ofte det eneste sted, det rent faktisk bruges.

Kreditormødet er altså en del af en længere proces omkring en gældssanering og involverer alle parter i gældssaneringen. Retten indkalder kreditorerne til et møde sammen med debitor – og debitors eventuelle bisidder eller advokat.

Forud for kreditormødet er der lavet et forslag til gældssaneringen – herunder med bl.a. økonomisk fordeling, opgørelse af værdier, beskrivelse af debitors økonomiske situation med videre. Dette forslag er udsendt til kreditorerne, som har haft lejlighed til at gennemgå dette inden mødet i skifteretten.

På kreditormødet har kreditor mulighed for at gennemgå det udsendte forslag, samt at oplyse om eventuelle fejl eller mangler, der måtte være i forslaget.

Under kreditormødet – eller ofte kort tid efter – træffer skifteretten afgørelse om gældssaneringen – og om hvorvidt debitor bevilliges en sådan eller ej.

En kendelse om gældssanering kunne eksempelvis lyde, at en gæld nedsættes til 50%, der herefter skal betales over en treårig periode, første gang den 1. august 2024.

Gældssaneringen proklameres i Statstidende, hvor enhver der måtte ønske det, kan se afgørelsen, samt hvor meget gælden nedsættes med. Her står der ligeledes også anført, hvornår gældsafviklingen skal opstartes, samt over hvor lang en periode afviklingen skal ske.

Hvad sker der, hvis kreditor udebliver fra et kreditormøde?

Vælger en fordringshaver/kreditor, eller dennes repræsentanter, at udeblive fra kreditormødet, er der ikke mulighed for senere at gøre sine rettelser eller kommentarer til forslaget gældende. Kreditormødet er mødet, hvor dette sker på.

Så har kreditor ændringer eller kommentarer til et forslag, er det altså en god idé at møde op på kreditormødet – eller få din advokat/inkassofirma til at møde på vegne af dig.

Vi anbefaler, at du rådfører dig med din advokat eller inkassofirma, om hvorvidt du bør møde op på kreditormødet – det kan der typisk ikke siges noget generelt om.

Hvor kan jeg finde informationer om et kreditormøde?

Kreditormødet annonceres på Statstidende, typisk en måned før selve mødets afholdelse.

Du finder Statstidende på Statstidende.dk

I meddelelsen om kreditormødet vil der fremgå alle nødvendige oplysninger om selve mødet, herunder følgende oplysninger:

  • Hvem gældssaneringssagen er for (debitor)
  • Debitors fulde navn, adresse
  • Rettens sagsnummer
  • Rettens adresse
  • Dato og mødested for kreditormødet

Indkaldelsen er udsendt af en advokat, der er udpeget af skifteretten, benævnt som skifterettens medhjælper. Denne advokat vil typisk stå som afsender af meddelelsen, på vegne af skifteretten. Det er ligeledes denne advokat/medhjælper, hvor kreditorerne tidligere i processen har indsendt sine krav til.

I meddelelsen på Statstidende står der ligeledes også altid anført, at en udeblivelse fra kreditormødet vil medføre, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg