Skip to main content
Morarente

Morarente

En morarente er den rente, en skyldner kan pålægges, hvis skyldner ikke har betalt en eller flere af sine mellemværender med en kreditor. Morarenter pålægges med andre ord typisk ubetalte fakturaer, men kan i princippet også pålægges anden gæld.

Morarenter kan ses som en kompensation for en manglende betaling, og dermed det potentielle rentetab som kreditor lider, ved ikke at have pengene på sin konto.

Andre begreber, der fungerer som kompensation for manglende betaling er ligeledes procesrente eller strafrente.

Hvad siger loven om morarenter?

Loven om morarenter er reguleret i bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling – eller i daglig tale: renteloven.

Den oprindelige rentelov er fra 1977, og den opdateres med jævne mellemrum. Den nuværende og gældende rentelov er fra 2014. Vi anbefaler, at du altid tager udgangspunkt i den aktuelle og dermed den gældende rentelov på retsinformation.dk, når du ønsker at finde yderligere information om lovteksten.

For de fleste kreditorer, er det især rentelovens §5, der omhandler moarenters beregning, der er interessant.

Hvad bør jeg vide om morarenter?

Renteloven? Morarenter? Emnet kan være svært for de fleste, derfor har vi herunder samlet 4 grundlæggende ting du bør vide om morarenter.

  • Morarenten er en lovbestemt rentesats + nationalbankens udlånsrente.
  • I alle årets måneder regnes med 30 rentedage, med andre ord er der altså 360 rentedage på et kalenderår.
  • Du kan beregne morarenter fra dagen efter forfaldsdagen
  • Hvis du ikke har fastsat en forfaldsdato, må du først beregne morarenter fra 30 dage efter at du har sendt faktura til skyldner.

Morarenter beregner

Vi får ofte spørgsmål til, hvordan man beregner morarenter, hvilket grundlæggende faktisk ikke er så svært. For i rentelovens §5 specificeres dette ret klart.

Morarenten beregnes ud fra en lovbestemt fast rentesats på 8 % (i 2023) samt en referencesats, der er nationalbankens udlånsrente. Er nationalbankens aktuelle udlånsrente på eksempelvis 0,5%, lægges blot til de 8 %, der er fastsat i renteloven. Dette må alt andet end lige betyde at der må pålægges en morarente på 8,5%

Vi anbefaler du altid tager udgangspunkt i de aktuelle procentsatser i renteloven og på nationalbankens hjemmeside.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg