Skip to main content
Politifremstilling

Politifremstilling

Politifremstilling er et juridisk begreb, der dækker over fogedrettens mulighed for at rekvirere politiet til at hente en skyldner, der skulle have været mødt i fogedretten, men som ikke er mødt op.

Der kan ligeledes gøres brug af fremstilling, såfremt et vidne i en retssag udebliver uden lovlig grund. Dette reguleres dog i retsplejelovens §17.

Hvornår gør man brug af en politifremstilling?

Fogedretten kan gøre brug af politifremstilling, hvis fogedretten skønner, at det er nødvendigt, at en borger møder op til et aftalt møde, og ikke har meldt et såkaldt lovligt fravær; eksempelvis sygdom.

Der gøres eksempelvis brug af politifremstilling, hvis en debitor ikke er mødt op til et inkassosag i fogedretten.

Hvad siger loven om politifremstillinger?

Politifremstillinger i fogedretten er reguleret i retsplejelovens §494, stykke 2. Her er der uddybet, at såfremt skyldner udebliver og udeblivelsen ikke er lovlig, kan fogedretten ved kendelse bestemme at skyldner skal tages i forvaring af politiet, indtil han kan fremstilles i fogedretten.

Er der tale om en udeblivelse af et vidne i en retssag, er det retsplejelovens §178, der tages i anvendelse.

Hvordan undgår man en politifremstilling?

Grundlæggende giver retsplejeloven mulighed for, at fogedretten kan bede politiet om at hente en skyldner ved enhver ulovlig udeblivelse fra fogedretten.

Ønsker du at undgå en politifremstilling, er det derfor vores råd, at du klart kommunikerer til fogedretten, hvis du er blevet forhindret i at møde i fogedretten, og at du varsler dette i god tid forud for jeres fogedretsmøde.

Hvor mange politifremstillinger foretages der hvert år?

Der findes ingen offentlige tal eller statistik for, hvor mange politifremstillinger, der foretages i Danmark – hverken hos det danske politi eller hos de danske domstole.

Men der afsluttes i gennemsnit godt 250.000 fogedsager hvert år i Danmark. Dog er det vores opfattelse, at der hvert år er mindst et par tusinde politifremstillinger.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg