Skip to main content
Insolvent

Insolvent

Ordet insolvent stammer fra det italienske ‘insolvente’ og er en økonomisk situation, som en virksomhed eller privatperson kan stå i, når det ikke er muligt at opfylde sine økonomiske forpligtelser overfor sine kunder, leverandører eller offentlige myndigheder.

Hvornår er man insolvent?

Grundlæggende er du insolvent, når du ikke kan overholde dine økonomiske forpligtelser. Dvs.når du ikke kan betale dine regninger fra offentlige myndigheder eller leverandører.

Du betragtes dog først som værende insolvent, når denne manglende betalingsevne er længerevarende – og dermed ikke kun er en kortvarig økonomisk udfordring.

Teknisk insolvent

Teknisk insolvent er en juridisk term, der i praksis er langt mindre alvorlig end den rene version af insolvens.

Hvor insolvens omhandler manglende evne til at betale sine indgående fakturaer, omhandler teknisk insolvens det faktum, at din gæld overstiger det, som du kan realisere dine aktiver for.

Skylder du eksempelvis 1.000.000 kroner på et hus, men huset kun er 800.000 kroner værd, er du teknisk insolvens. I dette tilfælde har det ofte ikke den store betydning, hvis du ikke skal sælge huset lige nu – og du fortsat er i stand til at betale dine afdrag på huset.

Dermed vil en status som teknisk insolvent ofte hverken påvirke dig eller dine kreditorer, såfremt du kan overholde forpligtelserne.

Erklæret insolvent af fogedretten

Privatpersoner og virksomheder kan blive erklæret insolvent af fogedretten – enten ved en egenerklæring eller ved et fogedretsmøde.

Fogedretten afgører, om din økonomiske situation er egnet til en insolvenserklæring. Ved en insolvenserklæring er du juridisk fredet i en periode på 6 mdr. Perioden giver dig mulighed for at komme ud af dine økonomiske udfordringer. Det er i denne periode ikke muligt at blive indkaldt til fogedretten.

Der stilles en lang række krav til dig og din virksomhed i perioden på 6 mdr. Din virksomhed må eksempelvis ikke anskaffe sig nye aktiver i perioden. Sker dette alligevel, vil en kreditor have mulighed for at tage udlæg heri. I praksis vil perioden på de 6 måneder ligeledes ligeledes blive brudt.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg