X

Lovgivning

Lovgivning om rykker

Lovgivning – renteloven foreskriver følgende retningslinier:

  • Der kan kræves et rykkergebyr på højest 100,- kr. pr. skrivelse
  • Der kan højest opkræves tre rykkergebyrer vedrørende samme krav Herudover må der pålægges et inkassogebyr på 100,- kr. ved overdragelse til inkasso
  • Det er ikke pålagt kreditor at sende rykkere. Loven giver blot hjemmel til at opkræve tre rykkergebyrer, såfremt kreditor vælger, at fremsende rykkerskrivelser
  • Der skal minimum sendes et inkassovarsel, før fordringen overdrages til inkasso
  • Der skal være en betalingsfrist på mindst 10 dage
Inkassolovgivningen

Inkassoomkostninger og gebyrer

Fremmedinkasso

Inkassoomkostninger som inkassofirmaer eller advokater må pålægge din kunde. Beløbet afgøres af hovedstolens størrelse.

Egeninkasso

Inkassoomkostningerne som du må opkræve, hvis du selv står for inddrivelsen af dine penge. Beløbet afgøres af hovedstolens størrelse.

Hovedstol (fra og til) Inkassoomkostninger (ekskl. moms)
0 – 1.000 kr. 400 kr.
1.001 – 2.500 kr. 700 kr.
2.501 – 5.000 kr. 1.000 kr.
5.001 – 10.000 kr. 1.300 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.700 kr.
25.001 – 50.000 kr. 2.250 kr.
50.001 –  100.000 kr. 2.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 3.850 kr.
250.001 – 500.000 kr. 6.400 kr.
500.001 kr. – 6.400 kr. + 1 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
Hovedstol (fra og til) Inkassoomkostninger (inkl. moms)
0 – 1.000 kr. 300 kr.
1.001 – 2.500 kr. 500 kr.
2.501 – 5.000 kr. 650 kr.
5.001 – 10.000 kr. 850 kr.
10.001 – 25.000 kr. 1.150 kr.
25.001 – 50.000 kr. 1.400 kr.
50.001 – 100.000 kr. 1.850 kr.
100.001 – 250.000 kr. 2.550 kr.
250.001 – 500.000 kr. 4.250 kr.
500.001 kr. – 4.250 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

Inkassobrancheforeningen

Collectia er medlem af inkassobrancheforeningen. Foreningen har til formål at arbejde for en sund udvikling af det danske inkassomarked. Foreningen medvirker bl.a. til at partnerne i et inkasso-forløb får en sagsbehandling af foreningsmedlemmerne, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning og retningslinjer.

Læs om foreningens arbejde her:

Gå til Inkassobrancheforeningen