X

Lovgivning

Lovgivning om rykker

Lovgivning – renteloven foreskriver følgende retningslinier:

  • Der kan kræves et rykkergebyr på højest 100,- kr. pr. skrivelse
  • Der kan højest opkræves tre rykkergebyrer vedrørende samme krav Herudover må der pålægges et inkassogebyr på 100,- kr. ved overdragelse til inkasso
  • Det er ikke pålagt kreditor at sende rykkere. Loven giver blot hjemmel til at opkræve tre rykkergebyrer, såfremt kreditor vælger, at fremsende rykkerskrivelser
  • Der skal minimum sendes et inkassovarsel, før fordringen overdrages til inkasso
  • Der skal være en betalingsfrist på mindst 10 dage
Inkassolovgivningen

Inkassoomkostninger og gebyrer

Inkassoomkostninger pålægges din kunde. Beløbet afgøres af hovedstolens størrelse.

inkassomkostninger, lovgivning, omkostninger, gebyrer
Udvidet information

Inkassobrancheforeningen

Collectia er medlem af inkassobrancheforeningen. Foreningen har til formål at arbejde for en sund udvikling af det danske inkassomarked. Foreningen medvirker bl.a. til at partnerne i et inkasso-forløb får en sagsbehandling af foreningsmedlemmerne, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning og retningslinjer.

Læs om foreningens arbejde her:

Gå til Inkassobrancheforeningen