Skip to main content
Forældelse

Forældelse

Mange erhvervsdrivende er ikke klar over, at deres pengekrav, fakturakrav eller andre betalingskrav kan forældes. Forældelse er en juridisk term, der angiver, at et krav eller en fordring vil bortfalde. Hvis et pengekrav overstiger sin forældelsesfrist, vil det ikke længere være muligt at gøre krav på beløbet, og dermed heller ikke at køre inkasso eller lignende på kravet.

Forældelse er reguleret i forældelsesloven:

Pengekrav forældes i udgangspunktet efter 3 år – eller efter 10 år, afhængig af gældstypen.

Bemærk, at der er særlige regler for forældelse af bødestraffe, hvilket ikke behandles i dette indlæg.

Hvilke krav forældes først efter 3 år?

Langt de fleste pengekrav mellem to virksomheder, eller mellem en virksomhed og en privatperson, er simple fordringer. En simpel fordring er et krav bestående af en ubetalt faktura eller kassekredit.

Faktura krav forældes efter 3 år, medmindre du som kreditor aktivt afbryder forældelsen.

Hvilke krav forældes først efter 10 år?

I udgangspunktet forældes alle andre krav end simple fordringer efter 10 år. Disse er typisk krav, der er skriftligt anerkendt, hvor debitor aktivt har underskrevet og anerkendt at skyld et bestemt beløb.

Dette kunne for eksempel være et banklån, gældsbrev eller en skylderklæring, hvor låntager/debitor har underskrevet dette.

Andre gældsposter, der har en forældelsesfrist på 10 år, kan for eksempel være domme, frivilligt forlig, betalingspåkrav fra retten og lignende.

Kan en forældelse forlænges?

Hvis en forældelse forlænges, betegnes det juridisk som en afbrydelse af forældelsen. Der kan ske afbrydelse af forældelsen for både krav med 3 og 10 års forældelsesfrister.

En kreditor kan ikke bare afbryde forældelsen ved løbende at minde debitor om deres mellemværende, men kan for eksempel bede debitor om skriftligt eller mundtligt at anerkende sit krav. Det kunne eksempelvis ske ved, at kreditor beder debitor om at underskrive en skylderklæring, der bekræfter, at debitor skylder et bestemt beløb, som et fakturakrav.

Forældelsen kan også afbrydes ved at opnå en dom eller et betalingspåkrav fra fogedretten.

Hvornår Begynder Forældelsesfristen at Løbe?

Vi anbefaler generelt, at du begynder at tælle forældelsesfristen fra betalingsfristen på en faktura, hvis denne er udstedt i umiddelbar forbindelse med levering af varer. Hvis en faktura for eksempel skulle være betalt den 1. januar, vil den derfor forældes den 1. januar, 3 år senere.

Men hvis man studerer forældelsesloven nøje, står der i kapitel 2, “Forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt”, at “Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt”.

Dette betyder i praksis, at hvis en debitor bestiller et stykke arbejde, og kreditor først fakturerer dette lang tid efter, at det kunne være faktureret og dermed “fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt”, kan forældelsesfristen i nogle tilfælde anses for at være tættere på det tidspunkt, hvor det kunne forventes, at en faktura skulle være sendt.

I praksis er det vores vurdering, at det ofte er fakturaen, der danner grundlag for forældelsesfristen. Derfor anbefaler vi også, at kreditor afbryder forældelsen i god tid – eksempelvis 6 måneder før forældelse.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg