Skip to main content
Skylderklæring

Skylderklæring

Oplever du, at en kunde ikke overholder jeres aftale om betaling? Så kan en skylderklæring være særdeles effektiv, hvis du kan få debitors underskrift på den. Få meget mere information om skylderklæringer her.

Hvad er en skylderklæring?

En skylderklæring er et juridisk dokument, som fremsendes til en debitor fra en kreditor. I dokumentet vedkender debitor sig sin gæld til kreditor.

Med skyldners underskrift på skylderklæringer, erkender skyldner at skylde penge til kreditor, der både kan være en virksomhed eller privatperson(er).

Det grundlæggende formål er at få debitors accept af, at vedkommende skylder kreditor pengene.

Visse skylderklæringer indeholder ligeledes en plan for tilbagebetaling, eksempelvis gennem en afdragsordning eller lignende.

Gratis skylderklæring skabelon

Vi har udarbejdet en skylderklæring til dig, som ønsker at udsende skylderklæringer selv. Ved at hente vores skabelon, er du sikret, at dine skrivelser overholder alle krav og regler.

Hvorfor er en skylderklæring bedre end f.eks. en faktura?

Grundlæggende har en faktura og en skylderklæring samme formål; at dokumentere at der er et økonomisk mellemværende mellem en debitor og en kreditor.

Skylderklæringen anses juridisk set for at være en langt stærkere dokumentation, blandt andet fordi skyldner har vedkendt sig gælden, og skrevet under herpå.

En faktura anses i følge lovgivningen (Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer og i forældelsesloven) som et simpelt krav. For et simple krav gælder det, at disse forældes efter 3 år. Efter 3 år kan du som kreditor dermed ikke længere kræve dine penge for kravet, hvis forældelsen ikke afbrydes før.

Skylderklæringer behandles juridisk set anderledes, og er ikke et simpelt krav, dermed er forældelsen ikke længere 3 år, men 10 år.

Vedkender en skyldner sig sin gæld i fogedretten er forældelses ligeledes 10 år – skylderklæringer kan populært sagt dermed sidestilles med en dom.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg