Skip to main content
Frivilligt forlig

Frivilligt forlig

Et frivilligt forlig er en juridisk term for en aftale mellem to parter, en debitor og en kreditor, om anerkendelse af en eller flere ubetalte forhold – som eksempelvis ubetalte fakturaer eller anden gæld.

For med det frivillige forlig anerkender debitor at skylde penge til en kreditor. Uden et frivilligt forlig har debitor ikke anerkendt sin gæld eller mellemværende, det kunne eksempelvis være at debitor har modtaget en faktura fra kreditor.

Et frivilligt forlig kan grundlæggende være udformet på mange måder; debitor på skrift har anerkendt den manglende betaling eller ved at udfylde et gældsbrev.

Fordele ved et frivilligt forlig

Der kan være mange åbenlyse årsager til, at få en skriftelig anerkendelse af et økonomisk krav, som et frivilligt forlig af – både for kreditor og debitor.

For debitor har mulighed for at få forhandlet en eventuel afdragsordning igennem med kreditor, hvor kravet betales over x antal mdr., mens kreditor har et juridisk stærkere krav mod debitor.

For mens simple krav, som eksempelvis en ubetalt faktura, i udgangspunktet forældes efter 3 år – så forældes skriftlige anerkendte krav, som eksempelvis lånedokumenter, frivillige forlig og lignende efter 10 år.

Det betyder med andre ord, at du som kreditor har mulighed for at forfølge dit krav i 10 år, frem for 3 år – uden at skulle anmode fogedretten om en forlængelse allerede efter 3 år.

Populært sagt, kan man dermed sige at et frivilligt forlig har samme juridisk virkning, som en dom fra fogedretten. Dermed slipper både debitor og kreditor for at skulle i fogedretten, ved at indgå et frivilligt forlig, og de tilhørende udgifter og omkostninger.

Udnyt det frivillige forlig

Både debitor og kreditor bør udnytte det frivillige forlig. For mens begge parter ofte gerne vil have sagen afsluttet – så anser mange skylderklæringen eller det frivillige forlig kun som en fordel for kreditor. Men det er langt fra korrekt.

For debitor får også en lang række fordele ved at anerkende gælden – blandt andet en oplagt mulighed for at indgå i en konstruktiv dialog om at få etableret en aftale om gælden. Det kunne eksempelvis være nedbringelse af gælden, etablering af afdragsordning, henstand på gælden eller lignende. Herefter bør det skrives ind i det dokument der etableres omkring skylderklæringen / det frivillige forlig.

Frivillig forlig skabelon

Grundlæggende er der ikke de store krav og formalier omkring et gældsbrev, frivilligt forlig eller skylderklæring – men alle har det samme formål; at debitor skriftligt anerkender sin gæld.

Der findes mange gode skabeloner til både gældsbreve, skylderklæringer eller frivillige forlig – men grundlæggende set, handler det om, at du som kreditor udfærdiger et dokument der indeholder;

  • Kreditors navn og generalia
  • Debitors navn og generalia
  • Gældens størrelse + evt. pålagte gebyrer
  • Evt. hvad gælden vedrører og med evt. reference til fx faktura nr
  • Debitor og kreditors underskrift
  • Dato for underskriften

Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg