Skip to main content
Inkasso i fogedretten - Inkasso Blog
Sebastian S. •
25/02/2021

Inkasso i fogedretten

Hver dag håndterer vi (Collectia) inkasso for tusindvis af private virksomheder, banker, långivere, energiselskaber, tele-virksomheder, kommuner og forsyningsselskaber – små som store – alle med den udfordring, at deres kunder, helt eller delvist, ikke har betalt for deres ydelse.

Collectia består af over 150 medarbejdere, der alle arbejder mod et fælles mål – at hjælpe vores kunder med deres udfordring; manglende betalinger.

Som autoriseret inkassofirma af rigspolitiet, har vi en lang række beføjelser og muligheder til, på professionel og effektiv vis, at gøre alt hvad der inden for lovgivningen er muligt for at hjælpe vores klienter med at få indkasseret deres ubetalte fakturaer.

Inkasso hos Collectia

Hos Collectia gør vi alt for at få dine penge hjem – vi lever faktisk af det. Ingen debitorer er ens, ligesom ingen pengekrav er ens – nogle ubetalte fakturaer kan løses vha. skrivelser, inkassovarsel og dialog med skyldner – mens andre inkassosager desværre må i fogedretten for at finde en løsning.

Grundlæggende gør vi alt der står i vores magt for at løse en sag uden om fogedretten, i et såkaldt udenretligt forløb. Et udenretligt forløb består eksempelvis af udsendelse af inkassovarsel (hent gratis inkassovarsel skabelon), rykkerskrivelser, telefonopkald, pålæggelse af renter, rykkere og gebyrer – nogle forløb er korte, mens andre inkassosager desværre ikke kan (eller må) løses i et udenretligt forløb.

Her er et retligt forløb nødvendigt, eksempelvis gennem civilretten eller fogedretten. Heldigvis løses de fleste sager dog i fogedretten – enden ved hjælp af fuld indfrielse af beløbet, afdragsordning eller lignende.

Hvilke inkassosager skal i fogedretten?

Som nævnt gør vi alt for at din sag løses på bedst mulige vis; så hurtigt så muligt og med færreste omkostninger for alle parter.

Fogedsager i fogedretten er i udgangspunktet forbundet med ekstra ventetid og ekstra udgifter i form af retsomkostninger – udgifter du som kreditor skal lægge ud for, men som debitor skal betale. Derfor er udgangspunktet altid, at du, dit inkassofirma eller din advokat bør forsøge at få dine penge hjem uden fogedrettens hjælp. Lykkes det imidlertid ikke at komme i dialog med debitor, anbefaler vi ofte anbefale fogedretten.

Desværre kan nogle inkassosager ikke løses uden fogedrettens hjælp – og vi har derfor hver eneste dag hundredvis af inkassosager, der skal behandles retligt.

For at fogedretten kan hjælpe med behandling af sagen, er der flere kriterier, som din sag skal leve op til.

  1. Der skal være fundament i sagen. Dette kan f.eks. bestå af en underskrevet skylderklæring, lånedokument, dom i sagen m.fl.
    Debitor har ikke (og forventes ikke) at gøre indsigelser til dit krav (Beløbet eller det udførte arbejde).
  2. Såfremt der ikke er fundament i sagen, kan din sag køres som en såkaldt forenklet inkassoproces i fogedretten. Den forenklede inkassoproces startes på baggrund af et betalingspåkrav.

Både kreditor selv, kreditors inkassofirma eller kreditors (inkasso)advokat har mulighed for at udfylde et betalingspåkrav og efterfølgende sende til fogedretten. Det er op til kreditor, om han selv, hans inkassofirma eller hans advokat skal repræsentere ham i fogedretten.


I fogedretten

Når betalingspåkravet er modtaget i fogedretten, og debitor ingen indsigelse har til kravet, får betalingspåkravet samme bindende virkning som en dom, hvilket betyder, at debitor dømmes til at betale kravet.

Efter modtagelsen af betalingspåkravet indkaldes debitor (eller dennes repræsentant) sammen med kreditor eller kreditors inkassofirma eller (inkasso)advokat til fogedretten.

I fogedretten kan debitor anmode om en eventuel afdragsordning, udsættelse af betalingen eller lignende.

Efter fogedretten

Formålet med fogedretten er at opnå en bindende aftale om en eventuel afdragsordning eller lignende løsning. I praksis har debitor netop sjældent det fulde beløb med i fogedretten.

Kravets forældelsesfrist er nu forlænget til 10 år, fremfor de 3 år som normalt gør sig gældende ved f.eks. fakturakrav. Du har med andre ord nu et krav, der først forældes efter 10 år – og ikke 3 år. Denne afbrydelse af forældelsen kan have stor betydning for, om du får dine penge hjem eller ej. Mere tid kan afsættes til at inddrive gælden samtidig med, at debitors betalingsevne ligeledes kan ændre sig over tid.

Hvem kan sende en sag i fogedretten?

Som udgangspunkt kan alle sende en sag i fogedretten. Dog skal sagen, som nævn ovenfor, opfylde og overholde de lovfastsatte krav.

Det er imidlertid ikke et krav, at du selv sender betalingspåkravet. Du må gerne overlade arbejdet til din advokat eller dit inkassofirma.

Betalingspåkravet findes online på fogedrettens hjemmeside (www.domstol.dk) – men det er vigtigt, at det udfyldes 100% korrekt, ellers risikerer du, at det bliver afvist – og unødig tid spildes.
Vælger du selv at sende betalingspåkravet, vil det i udgangspunktet også være dig selv, der skal møde i fogedretten sammen med debitor.

Har du begrænset erfaring med fogedretten og behandling af betalingspåkrav, anbefaler vi, at du kontakter et inkassofirma eller inkassoadvokat.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg