Skip to main content
Gældsbrev

Gældsbrev

Et gældsbrev er et dokument mellem to parter, långiver og låntager, der dokumenterer en gæld – samt betingelserne og vilkårene omkring lånet.

Vi sætter her fokus på begrebet gældsbrev; hvad er et gældsbrev? Hvilke fordele giver et gældsbrev? Og hvorfor skal man lave et gældsbrev?

Husk også, at du i bunden af denne ordbog kan finde en skabelon til et gældsbrev.

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et juridisk dokument mellem to parter, hvis formål er at dokumentere lånet og dets betingelser. Gældsbrevet er med til at sikre begge parter om, at de aftalte vilkår omkring lånet er dokumenteret.

Gældsbrevet er juridisk bindende for begge parter, både långiver og låntager. Både låntager og långiver kan dokumentere over for hinanden hvad der er aftalt, og långiver kan ligeledes bruge gældsbrevet til inkasso, såfremt lånet i processen misligholdes.

De fleste inkassofirmaer og advokater vil efterspørge et gældsbrev, såfremt långiver skal have inddrevet ubetalt gæld.

Hvad indeholder et gældsbrev?

  • Et gældsbrev indeholder alle relevante oplysninger, vilkår og betingelser om et lån, som eksempelvis:
  • Låntagers oplysninger (Fulde navn, adresse, evt. CPR nr)
  • Långivers oplysninger (Fulde navn, adresse, evt. CPR / CVR-nr.)
  • Lånets størrelse
  • Renteinformationer
  • Betingelser for evt. misligholdelse af lånet
  • Afdrag; størrelse og frekvens, långivers kontonummer
  • Långiver og låntagers underskrift
  • Dato for optagelse af gæld

Det kan med fordel gøres klart, at der er tale om et gældsforhold i gældsbrevet, så det sikres at SKAT betragter lånet som et reelt lån, og ikke som en gave. Dette kan eksempelvis også ske, hvis lånevilkår er for gunstige – ved eksempelvis ikke at skulle afdrage på lånet. Vælger SKAT ikke at betragte et lån som et lån, vil det ofte blive betragtet som en gave – og dette kan have skattemæssige konsekvenser.

Sørg altid for at gældsbrevet er underskrevet af begge parter, eksempelvis med underskrift eller digital signatur (MitID eller lignende).

Ovenstående er blot punkter vi mener du som minimum bør have med i gældsbrevet. Er der forhold eller betingelser, du som långiver mener er relevante at have med i gældsbrevet, opfordrer vi dig til at skrive dem ind. Det kunne eksempelvis være forhold omkring hvilken valuta gælden afvikles i.

Gældsbrevet kan i øvrigt designes, udformes og opsættes som långiver ønsker det, men et standard gældsbrev er ofte ikke mere end blot en enkelt A4-side.

Er du i tvivl om, hvorvidt gældsbrevet indeholder alt, der er relevant for dig som låntager, opfordrer vi dig til at søge juridisk hjælp.

Hvorfor lave et gældsbrev?

Der er mange årsager til at lave et gældsbrev, men den primære er naturligvis at sikre dokumentation for lånet – samt lånets vilkår og betingelser.

Gældsbrevet ses med samme virkning i eksempelvis banken og realkreditinstituttet, her hedder dokumentet ofte et lånedokument eller en låneaftale – men hvis formål er det samme; at dokumentere og sikre vilkår og betingelser omkring et eller flere lån.

Et gældsbrev er eksempelvis nødvendigt, hvis lånet senere skal inddrives med hjælp fra fogedret, inkassofirma eller advokat.

Der er med andre ord kun fordele forbundet ved at oprette et gældsbrev i forbindelse med stiftelse af gæld. Oprettes et gældsbrev ikke, risikerer långiver ikke at kunne dokumentere sit krav over for låntager, og det kan have konsekvenser hvis eksempelvis lånet misligholdes.

Skabelon til gældsbrev

Hos Collectia hjælper vi hver eneste dag små- og store virksomheder med inkasso og gældsinddrivelse og ved derfor alt om vigtigheden af at have et godt gældsbrev, til at sikre ens lån.

Vi har derfor udarbejdet en skabelon til dit gældsbrev, som du frit kan benytte dig af.

Ved at udfylde og indsende denne formular, bliver du tilmeldt vores nyhedsbrev. Vores nyhedsbrev bringer dig nyttig viden omkring inkasso, debitorstyring, økonomi og gode råd til at undgå dårlige betalere. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg