Skip to main content
Debitorstyring

Debitorstyring

Debitorstyring omhandler hele processen med behandling og håndtering af virksomhedens ubetalte fakturaer, øvrige udeståender og debitorer generelt.

Debitorstyring indebærer alle de handlinger, der er nødvendige for at styre debitorer; dette inkluderer udsendelse af fakturaer, opfølgning på indbetalinger, udsendelse af rykkerskrivelser, kontoudtog og lignende.

Hvorfor er debitorstyring vigtig?

Der er mange årsager til, at en virksomhed bør implementere effektiv debitorstyring. Det er et væsentligt redskab, som virksomheder anvender for at sikre, at betalinger indgår retmæssigt. Uden dette redskab risikerer virksomheden, at deres ubetalte fakturaer ikke bliver betalt rettidigt, eller måske aldrig bliver betalt, hvis der ikke tages skridt til at inddrive dem.

Hvem er ansvarlig for debitorstyringen?

I en virksomhed er det typisk bogholderiet, der varetager debitorstyringen, hvilket omfatter al håndtering af betalinger fra debitorer. I større bogholderier kan opgaverne være opdelt, hvor nogle bogholdere primært fokuserer på kreditorer, mens andre hovedsageligt arbejder med debitorer. Disse sidstnævnte betegnes ofte som debitorbogholderiet.

I disse tilfælde vil det være en debitorbogholder, der primært står for debitorstyringen.

Hvad indebærer debitorstyring?

Debitorstyring dækker over alle handlinger, der relaterer sig til betalinger – og mangel på samme. En debitorbogholders opgave er at udsende fakturaer, følge op på indbetalinger og, i tilfælde af manglende betaling, iværksætte handlinger, som enten er forudbestemt, udformet i en politik, eller er skønsmæssige tiltag, der vurderes relevante for den specifikke situation.

Traditionelt indeholder debitorstyring:


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg