Skip to main content
Indsigelse

Indsigelse

Indsigelse? Denne artikel indeholder alt det, som du bør vide omkring indsigelser i forbindelse med inkasso, når du mangler betaling fra dine dårlige betalere.

Hvad er en indsigelse?

En indsigelse fra en skyldner er en protest eller indvending mod dit krav, du som kreditor har fremsendt til debitor. Indsigelsen kan både være mod det leverede arbejde, beløbets størrelse eller noget helt tredje.

Det er vigtigt at bemærke sig som kreditor, at der jævnfør lovgivningen ikke er nogle klare definition af, hvad en indsigelse egentlig er. I princippet betyder det dermed, at indsigelsen kan dække over alt i forbindelsen med handlen mellem debitor og kreditor.

Indsigelsen kan gives fra en debitor på et hvilket som helst tidspunkt i inkassoprocessen til debitor selv, debitors inkassofirma eller debitors advokat.

Indsigelse – hvorfor bør jeg kende til det?

Groft sagt kan man sige, at lovgivningen er skruet således sammen, at man ikke kan køre en inkassosag mod en debitor, der ikke er enig i dit krav, du som kreditor har fremsendt.

Et klassisk eksempel der oftest bruges er, at debitor har bestilt en maler til at male hvidt, og maleren går ud og maler rødt, ja så kan kreditor ikke kræve, at debitor skal betale sin faktura og dermed heller ikke påbegynde (eller forsætte) inkasso. Eksemplet er naturligvis meget forsimplet, og virkeligheden er ofte langt mere kompliceret end overstående.  

Sørg derfor altid for som kreditor at du kan dokumentere det leverede. Det kan eksempelvis være i form af fragtbreve, billededokumentation, ordrebekræftelser osv., så indsigelsen kan imødekommes og sagen derfor kan fortsættes som en inkassosag eller i retten.

Læs også

Er indsigelser blot et fripas?

Mange tror fejlagtigt, at en indsigelse over for en kreditor automatisk er et fripas og at debitor derfor vil undgå inkasso og dermed skal undgå at betale fakturaen. Det er imidlertid langt fra korrekt og en indsigelse vil ofte blive langt dyrere for skyldner med ekstra omkostninger til følge, såfremt indsigelsen ikke er begrundet, ikke er korrekt eller er ugyldig.

Et inkassofirma eller en inkassoadvokat skal indhente dokumentation hos kreditor, og når denne fremlægges, så fortsættes sagen.

Fastholder debitor imidlertid sin indsigelse og dermed ikke mener at skulle betale hele eller dele at sit krav, så risikerer skyldner at kreditor tager sagen i retten.

Retten har mulighed for at domfælde at skyldner skal betale. De ekstra udgifter forbundet med retssagen vil blive pålagt skyldner.

Dit inkassofirma eller inkassoadvokat modtager hver eneste dag rigtig mange indsigelser, der oftest løses i samarbejde med juridisk hjælp.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg