Skip to main content
Indsigelse i inkassosager - Skyldner er uenig, hvad gør jeg - Collectia Inkasso Blog
Sebastian S. •
21/11/2020

Indsigelse i inkassosager – Skyldner er uenig, hvad gør jeg?

Hver eneste dag sender danske virksomheder tusindvis af fakturaer til deres kunder, og heldigvis betales langt de fleste uden besvær.

Til tider oplever virksomheder desværre også, at kunden gør indsigelse over den fremsendte faktura. Denne artikel belyser indsigelser fra en kunde, og hvordan du bedst mulig håndterer en indsigelse.

Hvordan defineres en indsigelse?

En indsigelse er en klage eller protest over et stykke udført arbejde, eller et leveret produkt, hvor kunden ikke mener, at dette lever op til det forventede og aftalte.

Kunden kan også gøre indsigelse over prisen, såfremt kunden ikke mener, at arbejdet lever op til den aftalte pris.

Grundlæggende definerer loven ikke, hvad en indsigelse er, og der er i princippet derfor heller ingen bagatelgrænse for, hvad en kunde kan gøre indsigelse. Derfor er god dokumentation nødvendig fra din side.

Hvordan undgår du en indsigelse?

Du kan gøre rigtig mange foranstaltninger for at sikre dig, at indsigelser undgås eller i hvert fald minimeres.

Vi anbefaler derfor, at du som virksomhed altid sikrer dig:

  1. Have skriftlig dokumentation og accept af prisen
  2. Have skriftlig dokumentation og accept, såfremt der sker prisstigninger undervejs i købet
  3. Have skriftlig dokumentation for hvornår produktet / servicen skal leveres
  4. Have skriftlig dokumentation for hvad produktet / servicen indeholder
  5. Aldrig leverer noget uden kundens godkendelse af produktet / servicen / prisen
  6. Have skriftlig dokumentation på alt relevant i forbindelse med handlen
  7. Have kundens fulde kontaktoplysninger (fulde navn, fulde adresse, evt. CVR nummer)

I praksis er det ofte svært 100% at undgå indsigelser. Men vores bedste råd er, at få skriftlig dokumentation på så meget i forbindelse med kundens ordre som overhovedet muligt; kommunikation, pris, produktet, leveringen m.m.

Vores erfaring viser, at des bedre din dokumentation er omkring kunden og kundens ordrer, jo nemmere kan du, dit inkassofirma, din advokat eller fogedretten afvise indsigelsen.

Inkasso og indsigelse

Såfremt en kunde gør indsigelse over en eller flere ting i forbindelse med handlen med dig, er det vigtigt, at du selv, dit inkassofirma eller din inkassoadvokat behandler denne før sagen fortsætter. For gør kunden indsigelse over en eller flere ting i inkassoprocessen, skal pålæggelse af yderligere renter og gebyrer standses, indtil indsigelsen er behandlet. Det er derfor vigtigt, at du, dit inkassofirma eller din inkassoadvokat hurtigst muligt behandler indsigelsen, så sagen kan fortsætte i inkassoforløbet.

Hvordan håndterer du indsigelser?

Såfremt en kunde gør indsigelse, reklamerer eller gør protest over din service, din pris eller dine produkter, bør du så vidt muligt forsøge at håndtere dette selv gennem dialog og god kommunikation med kunden. Sørg for så vidt muligt at bruge din dokumentation mod kunden, hvis du mener, der ikke er begået fejl.

Heldigvis løses de fleste indsigelse gennem dialog.

Såfremt det ikke er muligt at finde en løsning på indsigelsen, og din kunden fortsat har indsigelse, bør du eskalerer sagen til inkassofirma eller advokat – så du kan få hjælp herfra.

Indsigelse som fribillet?

Mange skyldnere tror fejlagtigt, at en indsigelse giver dem en fribillet til ikke at betale kravet – dette er heldigvis langt fra tilfældet.

For at indsigelsen behandles, og såfremt du, dit inkassofirma eller din advokat ikke kan finde enighed med skyldner, vil der ofte blive sendt en stævning til Civilretten i den retskreds, som skyldner bor i.

Såfremt skyldner ikke inden for 14 dage indleverer en skriftlig indsigelse til civilretten, vil civilretten afsige en dom. Dermed er skyldner dømt til at betale kravet, samt de påløbne omkostninger. Denne dom kan så bruges i forbindelse med udlægsforretning via fogedretten. Ved udlægsforretning menes der, at der kan foretages udlæg i skyldners aktiver (såsom køretøjer, ejendom, depositum m.m.). Visse udlæg kan tvangsrealiseres. Derved kan aktivet sælges på auktion til højest bydende og bruges til at nedskrive gælden.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg