Skip to main content
Tvangsauktion

Tvangsauktion

En tvangsauktion er, som ordet antyder, et tvangssalg, formet som en auktion, af eksempelvis en ejendom – men den kan også omhandle aktiver, løsøre eller lignende.

Langt de fleste tvangsauktioner i Danmark vedrører fast ejendom. I Danmark gennemføres der i gennemsnit mellem 100-120 tvangsauktioner hver måned, året rundt (kilde: Domstol.dk).

Hvis boligejeren (debitor) ikke er i stand til at betale et skyldigt beløb, for eksempel til sine kreditorer eller långivere, vil disse ofte søge hjælp fra fogedretten til at foretage et udlæg.

De fleste tvangsauktioner starter derfor med et udlæg. Her har en advokat eller inkassofirma typisk fået udlæg i kreditors ejendom efter en fogedretssag eller inkassosag. Med udlægget sikrer kreditor, eller kreditors repræsentant, sig en værdi for sit krav.

Herefter vil kreditor eller kreditors advokat eller inkassofirma anmode om tvangsauktion over ejendommen. Dette sker med assistance fra fogeden.

Møde i fogedretten

Efter fogedretten har modtaget anmodningen om tvangsauktion, vil ejeren af ejendommen blive indkaldt til et møde. På mødet vil ejeren blive præsenteret for konsekvenserne af den kommende tvangsauktion og muligheden for at få en advokat.

På mødet fastsættes også datoen for auktionen.

Ejeren vil ofte også få en sidste betalingsfrist til at indfri kravet inden selve tvangsauktionen.

Selve tvangsauktionen

Tvangsauktioner over fast ejendom foregår hos den lokale fogedret, mens tvangsauktioner over større aktiver og løsøre typisk foregår hos et auktionshus.

I praksis opnår husejeren/debitor sjældent den bedste pris på en tvangsauktion. Der er en række ubekendte for byderne, som sjældent har det samme oplyste grundlag for at købe ejendommen. For eksempel udarbejdes der ikke tilstandsrapporter for ejendommene, og kreditor kompenserer ofte for dette ved at byde mindre for ejendommen, end den kunne sælges for på det åbne marked.

Derfor er det heller ikke altid, at kreditor/långiver får dækket sit fulde krav ved salget på en tvangsauktion.

Tvangsauktion i forbindelse med inkasso

Tvangsauktion kan ses som et værktøj for en kreditor i forbindelse med inkasso – og er ofte blandt de sidste midler, der tages i brug.

Både advokater og inkassofirmaer anvender ofte tvangsauktioner i forbindelse med inkasso, men der er typisk foretaget en lang række tiltag inden begæring af en tvangsauktion.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg