Skip to main content
Inkasso - Sådan bliver du klar som kreditor
Sebastian S. •
07/01/2021

Brug et inkassofirma – sådan bliver du som kreditor klar

Tusindvis af danske virksomheder oplever hvert år, at en eller flere fakturaer ikke bliver betalt. De fleste virksomheder gør heldigvis en aktiv indsats for at få de ubetalte fakturaer hjem – og ofte med succes, ved hjælp af eksempelvis rykkerskrivelser, påkravsskrivelser, inkassovarsel eller blot ved en simpel venlig reminder pr. brev eller telefonisk

Men der er desværre også fortsat kreditorer der vælger at afskrive deres fordringer, og ofte fordi man anser det for værende spildt arbejde at forsøge at forfølge. Det er fejl og ofte bunder den I, at kreditor ikke er klar på inkasso, og ved hvor effektivt et moderne inkassofirma kan være.

Inkasso? Hvad bruger med det til?

Begrebet inkasso dækker over den proces du som kreditor, dit inkassofirma eller din advokat foretager for at få en eller flere fordringer, typisk ubetalte fakturaer, betalt på.

Der er grundlæggende ingen forskel på hvilke handlinger du som kreditor, dit inkassofirma eller din advokat må foretage jer, blot de ligger inden for rentelovens og inkassolovens bestemmelser.

Inkasso indebærer hele processen omkring gældsinddrivelse, lige fra første rykkerskrivelse, inkassovarsel / påkravsskrivelse, eventuelt telefonisk rykning, løbende dialog, afdragsordning, rentetilskrivning, pålæggelse af inkassogebyrer og rykkergebyr samt eventuelt behandling i fogedretten ved såkaldt retlig inkasso.

Hvad kan et inkassofirma gøre for dig?

Grundlæggende kan et inkassofirma gøre præcis de samme ting som du selv kan gøre – men ofte langt mere effektivt og med langt flere besparelser. 

Ved at lade et inkassofirma eller en advokat stå for din inkasso slipper du også selv for arbejdet, tiden og besværet der er forbundet med inkasso og gældsinddrivelse.

Derudover viser det sig også ofte at debitor har langt mere respekt når et inkassofirma henvender sig, end når kreditor selv henvender sig. 

At gøre brug af et professionelt inkassofirma sikrer du dig også at alle formkrav, tidsfrister og korrekt pålæggelse af renter, gebyrer og rykkergebyr.

Hvilke krav er der til dig som kreditor?

I Danmark er der heldigvis forholdsvis få krav til kreditor når det kommer til inkasso.

Ønsker du selv at foretage din inkassoproces, ved hjælp af såkaldt egen inkasso, så skal du overholde de tidsfrister og beløbsmæssige grænser for rentepålæggelse og rykkergebyrer som renteloven og inkassoloven foreskriver. 

Vælger du derimod at lade et inkassofirma eller din inkassoadvokat – så er det ofte meget simpelt og billigt.

Collectia er blandt de inkassofirmaer i Danmark der har gjort det ekstra nemt at oprette en sag til inkasso. Du kan online og direkte fra vores hjemmeside uploade den, eller de, ubetalte fakturaer – resten tager vi os af. 

Der er med andre ord ingen krav til at du selv kontakter debitor, selv sender rykkerskrivelser, selv sender inkassovarsel eller andet. Du kan være igang med din ubetalte faktura – resten tager vi os af.

Eneste krav til dig som kreditor er med andre ord, at du har en ubetalt faktura (hvor forfaldsdatoen er overskredet) – og at fakturaen ikke er mere end 3 år gammel. Da den derved juridisk er forældet jf. Dansk lov.

Collectia – fremtidens inkassofirma

Collectia har siden 1998 hjulpet store og små virksomheder med deres inkasso – i det meste af norden.

Collectia er blandt Danmarks mest moderne inkassofirmaer når det kommer til at udnytte de seneste teknologier. Collectia er blandt Danmarks eneste inkassofirmaer hvor du som kreditor kan være igang, online og når du har tid. Du uploader blot din ubetalte faktura på vores gratis online system – og herefter kan du følge alle relevante handlinger der sker på din sag.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg