Skip to main content
Venlig Reminder

Venlig reminder

Den venlige reminder har i mange år været et effektivt værktøj, når en kunde har glemt at betale en eller flere fakturaer. I denne artikel sætter vi fokus på emnet “venlig reminder”, og hvordan du i dit bogholderi kan gøre brug af dem.

Hvad er en venlig reminder?

En venlig reminder, er grundlæggende en rykkerskrivelse / rykker / rykkerbrev, der ikke er pålagt rykkergebyrer. Reminderen bliver kaldt venlig, da der ikke er pålagt udgifter for debitor i forbindelse med rykkeren – men udelukkende har til formål at oplyse debitor om jeres mellemværende.

Hvordan er en venlig reminder udformet?

En venlig reminder er ofte udformet som virksomhedens øvrige rykkerskrivelser / rykkere blot ikke pålagt nogen form for gebyrer; rykkergebyrer, kompensationsgebyr eller renter.

Den venlige reminder kan også være udformet som et kontoudtog, en saldoopgørelse, en månedsopgørelse, en mail, et opkald eller en notifikation på anden vis.

Der er grundlæggende ingen formkrav til, hvordan en rykkerskrivelse er udformet eller designet. Der er dog krav til, at rykkerskrivelsen synlig viser, hvad og hvor meget debitor skylder, samt give debitor en frist til betaling. Vi anbefaler, at du gør brug af kravene fra rykkerskrivelser for at strømline dine udsendelser.

Bemærk at der dog ikke er nogen juridisk form- eller designkrav til en venlig reminder.

Hvornår bruger man en venlig reminder?

Grundlæggende er der ingen begrænsninger for, hvornår du kan bruge en reminder. Kravet til debitor skal blot være forfaldet – og betalingsfristen er overskredet.

De fleste bruger den venlige reminder som den første henvendelse til debitor, og dermed ofte før de egentlige rykkerskrivelser, hvor der pålægges rykkergebyrer, kompensationsgebyr og renter.

Der er ingen regler for, om den venlige reminder sendes 1, 2 eller 3 gange. Vi anbefaler i udgangspunktet ikke at du sender mere end en venlig reminder, da du vil gå glip af dine muligheder for at få dine gebyrer.

Hvorfor bruge venlige remindere?

Der kan være mange gode grunde til at bruge en venlig reminder – men den altoverskyggende årsag er naturligvis, fordi man ikke ønsker at pålægge sin debitor yderligere omkostninger grundet en enkelt misligholdt betaling.

Den venlige reminder sker ofte i anerkendelse af, at alle kan glemme en faktura, og dermed er den venlige reminder en mild form for at prikke til debitor, og hans manglende betaling.

Har en venlig reminder effekt?

Alle kan glemme at betale en faktura. 

Den venlige reminder har effekt på de mange mennesker, der blot ved en simpel forglemmelse har glemt en eller flere fakturaer. 

Den venlige reminder har dog ofte ikke effekt på de personer, der ikke af den ene eller anden årsag ikke har midlerne til at betale din faktura. Her vil debitor ofte prioriteter de kreditorer, der pålægger løbende omkostninger, da konsekvensen her vil have større økonomisk konsekvens – end de kreditorer der ikke pålægger hverken renter, rykkergebyrer eller kompensationsgebyr.

Det er vores opfattelse, at rykkerskrivelser har meget lille effekt på den kategori af debitorer, der ikke har intention om at betale dit krav.

Skabelon til en venlig reminder

Er du på udkig efter en skabelon til en venlig reminder, anbefaler vi, at du tager afsæt i en rykkerskrivelsesskabelon.

Ved at tage udgangspunkt i en rykkerskrivelse skabelon, kan du bruge skabelonen både til din venlige reminder – men også til de eventuelle efterfølgende rykkerskrivelser, hvis der måtte blive behov for dette.

Du kan gratis hente vores rykkerskrivelse skabelon – og bruge den til dine venlige remindere – husk blot at fjerne gebyrer.

Alternativ til en skabelon til en venlig reminder, ville være at udsende et kontoudtog til debitor. De fleste moderne regnskabs- og ERP systemer kan udsende et kontorudtog til en debitor.

Brug for hjælp til inkasso?

Hos Collectia har vi mere end 150 års erfaring med inkasso, og er blandt nordens største inkassofirmaer.

Vi hjælper dagligt tusindvis af små og store danske virksomheder med deres rykkerprocedure – herunder også udsendelse af venlige remindere.

Kontakt os allerede i dag for en gratis og uforpligtende snak omkring inkasso og effektiv gældsinddrivelse.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg