Skip to main content
Gældsbrevsloven

Gældsbrevsloven

Bekendtgørelse af lov om gældsbreve, eller i daglig tale blot gældsbrevsloven, er i sin oprindelige udgave fra 1986 men er løbende revideret, bl.a. i 1995, 2006 og 2014.

Gældsbrevsloven regulerer de gældende regler og krav, der gælder for et gældsbrev oprettet i forbindelse med et låneforhold mellem en debitor og en kreditor – låntager og långiver.

Gældsbrevsloven danner de grundlæggende rammer for gældsbreve i Danmark og skal være med til at sikre, at både debitor og kreditor / långiver og låntagers rettigheder og forpligtelser sikres på bedst mulige vis.

Gældsbrevsloven sætter eksempelvis rammerne for forældelse af gældsbreve.

Har du spørgsmål til gældsbrevslovens enkelte kapitler, anbefaler vi, at du søger juridisk assistance.

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument, der dokumenterer en skriftlig aftale mellem to parter – typisk en debitor og en kreditor – eller en långiver og en låntager.

I gældsbrevet står der typisk forhold som lånets størrelse, evt. renter, afvikling af lånet, parternes generalia osv.

Gældsbrevslovens to typer af gældsbreve

Gældsbrevsloven omhandler to typer af gældsbreve, henholdsvis omsætningsgældsbrevet (kapitel 2) samt simple gældsbreve (kapitel 3).

I daglig tale omtales disse to gældsbrevsformer også som et omsætteligt gældsbrev og et simpelt gældsbrev.

Omsætningsgældsbreve er ifølge gældsbrevslovens definitioner:

  • Et gældsbrev, der kræver betaling til en ihændehaver eller angiver, hvem gælden skal betales til.
  • Gældsbreve, der kræver betaling til bestemte personer eller ordre (ordregældsbrev).
  • Gældsbreve, der giver pant i registrerede skibe eller luftfartøj.

Et simpelt gældsbrev karakteriseres ved at angive, hvem gældsbrevet er til, men ikke at omhandle omsætning. Er gældsbrevet med andre ord ikke et omsætningsgældsbrev, vil det altid være et simpelt gældsbrev.

Gældsbrevsloven krav om forældelse

Ønsker du at vide mere om forældelse af et gældsbrev, er det i gældsbrevsloven, du finder svaret herpå.

Gældsbrevsloven sætter rammerne for forældelse af et gældsbrev.

Gældsbrevsloven siger, at et simpelt gældsbrev forældes efter 10 år – fra forfaldsdagen – mens et omsætteligt gældsbrev er 3 år fra forfaldsdagen.

Med andre ord, betaler låntager ikke sit udestående til långiver inden forældelsesfristen, mister långiver sin juridiske ret til at kræve pengene tilbage – og kan dermed hverken gøre brug af retten, inkassofirma eller advokat til opkrævning.

Lignende forhold gør sig gældende ved fakturakrav.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg