Skip to main content
Rykkerprocedure

Rykkerprocedure

Hvad er en rykkerprocedure?

En rykkerprocedure er et sæt skrevne såvel som uskrevne regler og procedurer, som en kreditor har omkring håndteringen af sine rykkerskrivelser.

Der findes grundlæggende krav og regler i forbindelse med inkasso, f.eks. hvor ofte du kan, må og skal rykke dine kunder. På trods af at der ikke findes egentlige regler, er det en god ide at du som virksomhed har processe og rammer opsat for jeres rykkerhåndtering.

Hvorfor er en rykkerprocedure vigtig?

Det er vigtigt at have en rykkerprocedure af rigtig mange årsager.

For det første handler god og effektiv inkasso og gældsinddrivelse om at have klare rammer for hvem og hvad, der håndteres og hvornår. For uden faste rammer ender rykkerprocedure ofte med at blive nedprioriteret, og det kan være farligt for virksomhedens likviditet.

Alt statistik viser ligeledes, at jo hurtigere at du som kreditor er for at forsøge at komme i kontakt med din debitor omkring ubetalte fakturaer, jo hurtigere får du som kreditor dine peng – og er det ikke tilfældet, kan sagen hurtigt sendes til eksempelvis advokat, inkassofirma eller i fogedretten.

Hvad skal en rykkerprocedure indeholde?

Det står en kreditor (næsten) frit for, hvad en rykkerprocedure skal indeholde, den kan både bestå af personlig kontakt til debitor, opkald, rykkerbreve, pålæggelse af rykkergebyrer og kompensationsgebyr.

Det vigtigste er, at du som kreditor gør dig klart, hvad der skal udføres i rykkerproceduren, hvem der udfører den og ikke mindst hvor langt tid at man ønsker at bruge på at rykke sine kunder, før sagen skal til advokat eller inkassofirma.

Hvordan ser en typisk rykkerprocedure ud?

En rykkerprocedure kan se ud på rigtig mange måder, og kan variere fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche.

Men en typisk rykkerprocedure kunne se sådan ud:

Rykkerprocedure - Collectia Inkassofirma

Ovenstående er blot et eksempel, men du har som kreditor (næsten) frie rammer for at indrette din rykkerprocedure som du ønsker. Du skal blot være opmærksom på, at såfremt du pålægger rykkergebyrer, skal der gives en betalingsfrist på mindst 10 dage.

Pålægges der 3 rykkergebyrer på en sag, går der alt andet lige mindst en måned fra forfaldsdato til eventuel inkasso. Det bør du som kreditor have med i jeres overvejelser, når I planlægger en rykkerproces.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg