Skip to main content
Inkassoforløb

Inkassoforløb

Et inkassoforløb er det forløb, en debitor og hans inkassosag går igennem under en inkassoproces, uanset om det foregår hos et inkassofirma, hos kreditor eller hos en inkassoadvokat.

Grundlæggende er der ikke noget, du som debitor kan eller må gøre i et inkassoforløb, som et inkassofirma eller en advokat kan, men både advokaten og inkassofirmaet har ofte langt større erfaring med, hvilke tiltag et forløb bør indeholde for at løse sagen hurtigt og effektivt.

Hvordan ser et inkassoforløb ud?

Der er meget få inkassoforløb, der er ens. Et inkassoforløb afhænger af mange faktorer – men i høj grad af debitorens villighed til at kommunikere om sin gæld – og ikke mindst evnen og viljen til at betale sin gæld.

Der findes grundlæggende ingen faste skabeloner for, hvordan et inkassoforløb skal, bør eller kan se ud. Der findes derimod en lang række værktøjer, som er mere eller mindre lovbestemte – som eksempelvis pålæggelse af gebyrer, udsendelse af rykkerskrivelser, fysisk fremmøde på skyldners adresse, registrering i gældsregister som eksempelvis Experian eller Debitorlisten, eller fogedretten.

Mange advokater og inkassofirmaer vil ofte kunne præsentere et inkassoforløb, hvor de viser hvilke tiltag en debitor vil gennemgå, hvis de foregående handlinger ikke har resulteret i betaling eller opstart af afdragsordning.

Et inkassoforløb starter altid med et inkassovarsel

Ethvert inkassoforløb, uanset om det foregår hos et inkassofirma, en advokat eller hos kreditor selv, skal starte med et inkassovarsel, også kaldt inkassobrev, påkravsskrivelse, varsel om inkasso eller en §10 skrivelse.

Uanset hvad din virksomhed vælger at kalde det, har det samme formål; at varsle debitor om, at der vil opstarte et inkassoforløb, hvis debitor ikke betaler sit udestående senest 10 dage fra, at du har sendt dit varsel. Formålet med inkassovarslet er altså at give debitor en sidste chance for at betale, før inkassoforløbet starter.

Eksempel på et inkassoforløb

På trods af at meget få inkassoforløb er ens, er det ofte de samme virkemidler og værktøjer, man gør brug af, men sagens forløb afhænger af hvilke og hvor mange virkemidler, der bruges.

Et inkassoforløb kunne se således ud:

  • Udsendelse af inkassovarsel
  • Rykkerskrivelse med pålagt rykkergebyr
  • Pålæggelse af renter
  • Opkald til skyldner
  • Fysisk fremmøde hos skyldner
  • Indkaldelse til fogedretten

Hvis skyldneren reagerer allerede efter første eller anden henvendelse, vil man typisk kræve fuld betaling. Alternativt kan man, om muligt, indgå en afdragsordning. En afdragsordning kan derfor også være et værktøj i et inkassoforløb.

Har alle inkassoforløb effekt?

Lad os være ærlige – ikke alle inkassoforløb ender med fuld betaling fra debitor. Debitor kan gå konkurs, få gældssanering, eller dø undervejs. Men heldigvis bliver langt de fleste inkassosager løst, typisk med fuld betaling eller med en delbetaling i en afdragsordning.

Men ikke alle inkassoforløb er lige succesfulde, og derfor er der i mange inkassofirmaer og advokaters inkassoforløb også indbygget en såkaldt retligs inkasso, hvor debitor indkaldes til fogedretten.

I fogedretten vil der være mulighed for at tage udlæg i debitors aktiver og ejendele.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg