Skip to main content
Inkassofirma

Inkassofirma

Et inkassofirma kaldes ofte også for inkassovirksomhed eller inkassobureau, og hjælper sine kunder og debitorerne med inkasso, også kaldet fremmedinkasso.

For at blive inkassofirma i Danmark kræver det, at du er autoriseret af politiet, og at personerne bag virksomheden godkendes til at drive inkassoforretning.

Der er i skrivende stund godt 100 inkassofirmaer i Danmark, hvor langt hovedparten er klassiske inkassovirksomheder, mens andre har specialiseret sig i andre opkrævninger inden for bestemte brancher; flykompensation, bank og lignende.

Listen over inkassovirksomheder kan findes på politiets hjemmeside og opdateres løbende. Du må som kreditor kun føre inkasso på vegne af dine egen virksomheder – ikke andres.

Hvad kan et inkassofirma, som en inkassoadvokat ikke kan?

Mange tror fejlagtigt, at inkassofirmaer har andre beføjelser end inkassoadvokater eller omvendt – dette er ikke tilfældet. Der er grundlæggende ingen juridisk forskel på, hvilke værktøjer som et inkassofirma kan gøre brug at, som en inkassoadvokat ikke kan.

Den grundlæggende forskel på inkassofirmaer og inkassoadvokater skal ofte findes ved, at (inkasso)advokater som oftest ikke udelukkende arbejder med inkasso, hvorimod et inkassofirma udelukkende beskæftiger sig med inkasso.

Det kræver ingen autorisation af en advokat at fører inkasso; alle advokater må med deres bestalling i princippet hjælpe deres klienter med inkasso.

Det er de færreste inkassofirmaer i Danmark, der betjener privatpersoner mens flere inkassoadvokater tilbyder denne tjeneste.

Læs også:

Hvad er fordelen ved et inkassofirma frem for egeninkasso?

Det modsatte af at gøre brug af et inkassofirma, ville ofte være at virksomheden selv stod for inkassoprocessen, også kaldet for egeninkasso.

Der vil ofte være en lang række fordele, besparelser og optimeringer ved at gøre brug af et inkassofirma, hvis du som virksomhed har inkassosager.

Et inkassofirma kan ofte fjerne en lang række opgaver fra den enkelte virksomheds medarbejdere, og dermed frigøre dem for både tid og ressourcer i det daglige arbejde og bogholderi. Derudover spares medarbejderne også for at holde sig ajour med lovgivningen, som er essentiel at overholde.

De fleste inkassofirmaer kan ofte opstarte en inkassosag udelukkende på baggrund af en ubetalt faktura, så barrieren for at komme i gang med inkasso er i dag ofte meget små. Mange inkassofirmaer har i dag integrationer til de mest gængse regnskabsprogrammer og online portaler, hvor inkassosagerne kan oprettes, følges og afsluttes.

De fleste inkassovirksomheder i Danmark kan hjælpe kunderne hele vejen; lige fra udsendelse af rykkerskrivelser til fogedretten. Dog variere inkassofirmaernes priser sig væsentlig fra hinanden.

Hvordan finder man et inkassofirma?

Blandt de 100 inkassofirmaer der er i Danmark, er der rigtig mange dygtige og kompetente virksomheder blandt. Du skal dog være opmærksom på at visse udelukkende fokuserer på visse brancher, visse virksomheder eller har krav til antal årlige sager og størrelser af sager. Det er dermed ikke ensbetydende med, at alle godt 100 inkassovirksomheder er et match for dig og din virksomhed.

Vi anbefaler du til enhver tid tager fat i et inkassofirma for at høre om mulighederne for din virksomhed, og for at vurdere om et samarbejde kan betale sig, frem for at stå for hele eller del af processen selv.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg