Skip to main content
Inkassoproces

Inkassoproces

Ordet “inkassoproces” dækker over den proces, der er forbundet med at drive inkasso. Processen kan spænde fra udsendelse af et enkelt brev til en lang række handlinger, som tilsammen udgør selve inkassoprocessen.

Inkassoprocessen starter altid med et inkassovarsel.

Før inkasso, og dermed inkassoprocessen, opstartes, skal debitor have modtaget et inkassovarsel. Formålet med inkassovarslet er at varsle debitor om inkasso og informere om, at manglende betaling kan medføre inkasso.

Hos Collectia kan du finde en skabelon til inkassovarsel, så du kan lave dit eget. Sørg for at overholde alle formaliteter og tidsfrister i dit inkassovarsel. Ellers risikerer du, at varslet ikke er gyldigt, og inkassoprocessen må ikke opstartes, før et nyt gyldigt varsel er fremsendt.

Der er ingen krav til, om det er dig som kreditor, eller din advokat/inkassofirma, der udsender inkassovarslet. Derfor bør du informere din inkassoleverandør om det.

Ingen inkassoprocesser er ens

Vi får ofte stillet spørgsmålet: “Hvordan ser en inkassoproces ud?” – og det ærlige svar er, at ingen er ens – og heldigvis for det.

For inkassoprocessens forløb afhænger i høj grad af skyldners respons – eller mangel på samme.

Vælger skyldner at reagere efter første henvendelse, er inkassoprocessen kort og kan enten ende med en kontant indfrielse eller en afdragsordning. Vælger debitor ikke at reagere, vil processen ofte være lang, bestå af en række handlinger og ofte ende i fogedretten.

De fleste inkassoprocesser indeholder inkassovarsel, rykkerskrivelser, opkald, fremmøde hos debitor, registrering i gældsregister, tilbud om afdragsordning og fogedret med retslig behandling.

Hvis du vil være sikker på, hvordan din inkassosag behandles, anbefaler vi, at du tager en snak med dit inkassofirma om, hvilke værktøjer de bruger for at inddrive dine penge.

Inkassoprocessen hos en advokat eller hos et inkassofirma

Som inkassofirma hører vi ofte myten om, at advokaten kan og må mere i inkassoprocessen end et inkassofirma. Dette er imidlertid ikke korrekt.

Både advokaten og inkassofirmaet er grundlæggende bemyndiget til at foretage de samme handlinger for at få en debitor til at betale sin gæld.

Der er fordele og ulemper ved både inkassoadvokaten og inkassofirmaet. Advokaten beskæftiger sig ofte med flere juridiske områder end kun inkasso, mens inkassofirmaet primært fokuserer på inkasso.

Men uanset hvad du vælger, er det sjældent, at to inkassoprocesser er ens – hverken mellem advokater eller mellem inkassofirmaer. Den effektive inkassoproces kan variere fra virksomhed til virksomhed.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg