Skip to main content
Kreditorbeskyttelse

Kreditorbeskyttelse

Inkasso er den proces, hvor en virksomhed, et inkassofirma eller advokat, kan gøre brug af, såfremt en kunde (debitor) har et udestående, som skal inddrives til kreditor. Inkasso består af en lang række handlinger; udsendelse af breve, pålæggelse af renter og gebyrer, opkald og ikke mindst udlæg i skyldners aktiver, kontantbeløb og lignende. Men har en debitor særlige midler, der er beskyttet, kaldes dette juridisk for kreditorbeskyttede midler – som ofte står på en såkaldt kreditorbeskyttet konto.

En kreditorbeskyttet konto, er en konto som, en kreditor ikke kan tage udlæg i – heller ikke ved inkasso.

Hvad er kreditorbeskyttede midler?

Kreditorbeskyttede midler og dermed en kreditorbeskyttede konto, er en penge, der er beskyttede for udlæg, og der ikke kan tages udlæg i – eksempelvis i forbindelse med inkasso

Kreditorbeskyttede midler reguleres i retsplejelovens § 513 – og opstår ved, at der tinglyses en servitut, eller bestemmer, at midlerne er beskyttede.

Midler du får udbetalt som erstatning for invaliditet, erstatning for tabt forsørger, erstatning for erhvervsevnetab samt svie- og smertegodtgørelse – kan kreditorbeskyttes.

Hvad er en kreditorbeskyttet konto?

Kreditorbeskyttede midler skal holdes klart adskilt fra debitors øvrige midler, og derfor er det i praksis en god ide at have en seperat konto til formålet. Derfor benævnes dette også ofte som en kreditorbeskyttet konto.

I retsplejelovens §513, benævnes en kreditorbeskyttet konto som en “særskilt konto i banken eller sparekassen, der klart adskilles fra skyldnerens øvrige formue”.

Der findes en lang række særlige krav og regler for kreditorbeskyttede konti, og eksempelvis er der en række domskendelser, der gør sig gældende på området. Et af mange er, at  kreditorbeskyttelsen forsvinder, hvis du begynder at udlåne midlerne osv.

Vi anbefaler altid, at du rådfører dig med advokat eller forsikringsselskab omkring udbetalingen af midler, der kunne være kreditorbeskyttet, samt hvordan håndteringen heraf kan foregå.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg