Skip to main content
Forældelse af gæld - Inkasso Blog
Sebastian S. •
08/02/2021

Forældelse af gæld

Hvornår forældes gæld? Og kan du som debitor gøre noget for at forlænge og afbryde denne forældelse?

I denne artikel ser vi nærmere på forældelse af gæld, og dermed hvornår du som virksomhedsejer (kreditor) ikke længere kan gøre noget, for at få gælden indkasseret.

Forælder din gæld, er den juridisk tabt, og du mister dit tilgodehavende – heldigvis kan man forlænge (afbryde) forældelsen.

Læs også:

Hvornår forældes gæld?

Som grundregel forælder alt gæld efter 3 år, som eksempelvis er opstået på baggrund af en ubetalt faktura – eller lignende krav, hvor der typisk ikke er et underskrevet dokument bag.

Er der tale om anden gæld, som eksempelvis er opnået på baggrund af et fundament, en dom i fogedretten eller civilretten, et underskrevet forlig, et frivilligt forlig eller anden juridisk låneaftale, hvor både debitor og kreditor har underskrevet aftalen – gælder en forældelsesfrist på 10 år.

De fleste lånedokumenter er udfærdiget således, at de forældes efter 10 år – som eksempelvis en bankgæld.

Hvornår starter forældelsesfristen?

I praksis, under normale omstændigheder regnes påbegyndelsen af forældelsesfristen fra datoen for forfaldsdatoen, eksempelvis betalingsfristen på en faktura eller forfald på et lån eller lignende.

Juridisk defineres påbegyndelse af forældelsesfristen dog noget mere kompliceret – og man skal tage udgangspunkt i bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §2. I forældelsesloven står der, at forældelsen starter “fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt”. Med andre ord regnes starten af forældelsen som oftest fra datoen, hvor det kunne forventes af fakturaen blev betalt (betalingsfristen).

Hvilke konsekvenser har det at gæld forælder?

Forælder gæld, og har du som kreditor ikke aktivt gjort noget for at forlænge (afbryde) denne forældelse. Konsekvensen ved dette er, at du ikke længere juridisk kan gøre noget for at få dit krav betalt. Kravet er med andre ord forældet og dermed juridisk set tabt.

Hverken advokat, inkassofirma eller domstole kan gøre noget, hvis dit krav først er forældet. Har du med andre ord en faktura, der er ældre end 3 år, og forældelsen ikke er afbrudt – er kravet forældet og bør krediteres og anses som værende tabt.

Kan forældelsen afbrydes (forlænges)?

Ja, uanset om dit krav forældes efter 3 eller 10 år kan forældelsen forlænges – juridisk benævnt som at forældelsens afbrydes.

Du kan som kreditor selv afbryde forældelsen ved hjælp af et gældsbrev, betalingspåkrav gennem fogedretten, civilretten eller få et inkassofirma eller en advokat til at hjælpe dig.

Hvornår bør gæld inddrives?

Alt gæld der ikke er forældet kan, og bør, inddrives.

Vores anbefaling som inkassofirma er imidlertid, at du som kreditor aktivt gør noget for at få dit udstående hjem – og at du så tidligt som muligt i processen gør noget aktivt; inkasso i form af egeninkasso, inkasso ved hjælp fra et inkassofirma eller inkasso gennem en advokat.

Vores erfaring viser, at des længere tid der er gået fra betalingsfristen til du aktivt foretager dig noget, des ringere chance er der for at få dine penge hjem.

Hjælp til at afbryde forældelsen på din gæld?

Hos Collectia hjælper vi hver eneste dag tusindvis af små- og store virksomheder med deres ubetalte fakturaer i form af effektiv inkasso – og naturligvis også med assistance til at afbryde gælden, så man kan fortsætte eller starte inddrivelsen.


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg