Skip to main content
Konkursbehandling

Konkursbehandling

Konkursbehandling: Er en privatperson eller en virksomhed ikke i stand til at betale sine forpligtelser, i takt med de forfalder, kan en kreditor, en kreditors inkassofirma, eller debitor selv rette henvendelse til skifteretten, men henblik på en konkurs.

Er en virksomhed eller privatperson ikke i stand til at betale sine afdrag, gæld eller forfaldne fakturaer, er der tale om insolvens. I følge konkursloven skal denne insolvens være varig, for at en kreditor eller debitor, kan erklære en debitor konkurs. Insolvensen må med andre ord ikke blot være kortvarrig eller skyldes debitors manglende vilje til at betale.

Det er udelukkende skifteretten der tager stilling til, om en debitor kan tages kunder konkursbehandling jf. konkursloven.

Skifteretten vil modtage konkursbegæringen i den retskreds hvor debitor (skyldner) hører til. Skifteretten kan enten modtage konkursbegæring fra debitor selv, en såkaldt egenbegæring eller fra en kreditor.

Kurator fortsætter konkursbehandlingen

Skifteretten udpeger en kurator til at varetage selve konkursboet, typisk er kurator en advokat. Kuratorens rolle er at stå for kreditorernes interesser, så kreditorerne får mest muligt ud af konkursboet.

Kurators skal sikre sig at konkursboet er opgjort korrekt og dermed eksempelvis sikre at alle boets aktiver, varelager, fast ejendom er til stede – bl.a. til sikkerhed for kreditorerne og boet. 

Her efter har kurator en lang række roller, herunder at annoncere konkursen, så eventuelle øvrige kreditorer får kendskab til konkursen, så disse kan anmelde eventuelle krav.

Efter kurator har foretaget selve konkursbehandlingen, vil et eventuelt overskud fra bl.a. eventuelle frasalg af aktier, tilfalde kreditorer, der har anmeldt deres krav til boet.

Konkurs i forbindelse med inkasso

Konkursbegæring mod en privatperson eller virksomhed, er en del af de værktøjer der i yderste tilfælde kan bruges i forbindelse med inkasso, både hos en advokat, et inkassofirma eller hos kreditor selv.

Dog vil der i praksis blive anvendt en lang række andre værktøjer under inkasso, før en konkursbehandling vil komme i spil, med mindre det vurderes at en konkurs er den korteste vej til at få indfriet nogle af skyldners aktiver. 


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg