Skip to main content
Inkassoovervågning - Inkassofirmaet Collectia
Sebastian S. •
25/03/2021

Produktfokus: Inkassoovervågning

Collectia er et autoriseret inkassofirma, der hver eneste dag hjælper mange tusinde virksomheder med deres ubetalte fakturaer fra deres debitorer (kunder) – og har gjort det siden 1998.

Heldigvis består inkasso af rigtig mange elementer, og mulighederne for at få dine penge hjem er ofte gode. Vi har i kommende tid valg at sætte fokus på de produkter, tjenester og services, der er forbundet med at få hjælp til inkasso, hos os – og er med til at sikre dig en god oplevelse med inkasso.

I denne uge sætter vi fokus på vores produkt ’Overvågning’ – en løsning rigtig mange af vores klienter har som en del af deres inkassoløsning.

Hvad er overvågning i forbindelse med inkasso?

I dag findes der en lang række måder, produkter og tjenester, der kan hjælpe dig med inkasso – men ofte er opskriften på en succesfuld inddrivelse, uanset om den foregår hos den lokale advokat eller hos et professionelt autoriseret inkassofirma, ens; professionel debitorhåndtering samt en vedvarende kommunikation og dialog med debitor – for at opnå betaling.

Heldigvis løses langt de fleste inkassosager i Danmark. Både advokater og inkassofirmaer præsterer ofte over tid lige godt. Men uanset om du vælger at køre inkasso udelukkende uden fogedrettens hjælp (udenretlig inkasso) eller med rettens hjælp – er inkasso ingen garanti for at få dine penge; men der kan heldigvis gøres meget.

Produktet “Overvågning”, som de fleste af Collectias klienter har indbygget i deres løsning, er et produkt, der aktiveres efter den retslige inkasso eller efter endt udenretlig inkassoproces – hvor det må konstateres, at debitor ikke kan betale på nuværende tidspunkt.

Overvågning er en fase, hvor din inkassosag overvåges – og det samme gør din debitor. Debitor overvåges i forbindelse med andre inkassosager, eventuel konkurs, gæld, registrering i gældsregister (såsom RKI og Debitorlisten) – men også eventuel køb af fast ejendom, bil eller andre aktiver, hvor der eventuelt kan tages udlæg i.

Er overvågning det samme som inkasso?

Nej. For mens inkasso som produkt er aktive handlinger, hvor der eksempelvis foretages opkald til debitor, sendes breve i form af rykkerskrivelser, inkassovarsel samt tilskrives renter, gebyrer og rykkergebyr – så er overvågning mere en proces, hvor din sag og din debitor overvåges. På baggrund af overvågningen og de parametre, som vi måler på, kan vi udføre situationsbestemte handlinger.

Overvågning er dermed ikke direkte traditionel inkasso, men bør mere ses som et rigtig godt tillæg til de mange handlinger, der netop foregår i inkassoprocessen.

Hvorfor kan overvågning være effektivt?

Et inkassokrav forældes efter 3 eller 10 år, afhængig af, om du har været i fogedretten med debitor, og at der er foretaget såkaldt afbrydelse af forældelsen for kravet.

Uanset om du har 3 eller 10 års forældelse på dine krav, er der grundlæggende en stor sandsynlighed for at din debitors økonomi ændres i perioden; Debitor får job, debitor køber bil, debitor køber fast ejendom eller lignende – og dermed forhold, der kan ændre præmissen for, om de kan afvikle på sin gæld.

For mens inkasso-processen måske varer 1, 2, 3 eller 6 måneder – så kan overvågning ske over en meget længere periode, i den tro og det håb om, at debitors økonomi ændres – og du dermed f.eks. kan tage udlæg i aktiver eller få etableret en afdragsordning.

Hvornår træder overvågning i kraft?

Ingen kreditorer eller debitorer er ens – og det er deres inkassosager heldigvis heller ikke.

Derfor træder et typisk overvågningsprodukt i kraft, når et resultatløst inkassoforløb må konstateres. En sådan konklusion kan ske på vidt forskellige stadier i et forløb.

Overvågning aktiveres i udgangspunktet også efter hvert retsligt forløb, hvor debitor måtte have meldt sig insolvent eller lignende.

I visse tilfælde er det også muligt at lade Collectia overtage dine gamle sager, uden at Collectia har stået for selve inkassoprocessen, og overvåge dem.

Skal en inkassosag ikke blot afskrives når inkassoforløbet ikke var succesfuldt?

Nej.

For mens rigtig mange dygtige advokater og vores dygtige konkurrerende inkassofirmaer ofte blot opfordrer dig som kreditor til at afskrive en inkassosag efter endt inkassoforløb – så opfordrer vi ofte til, at en sag skal gå i overvågning. Vores erfaring viser nemlig, at debitors økonomi ofte kan og vil ændre sig – lige fra at komme i job til at købe aktiver. En udvikling som vi udnytter til at hente dine penge hjem.

Hvis du som virksomhed blot vælger at afskrive din inkassosag efter endt inkassoforløb, er pengene 100% tabt. Med et overvågningsprodukt i forbindelse med en afskrivning, er der fortsat en chance for at indkræve dit udestående.

Hvad koster overvågning?

Hvis sagen ikke løses i overvågning, er det gratis og dermed no cure, no pay.

Såfremt din sag løses i overvågning, sker det efter en fordeling, der er afhængig af, hvilket produkt du har hos os.

Hvorfor vælge Collectia?

Collectia har siden 1998 været et professionelt autoriseret inkassofirma, og hjælper hver dag tusindvis af små og store virksomheder med at få deres penge hjem.

Vi beskæftiger i dag omkring 150 medarbejdere og rummer nogle af Danmarks mest effektive og egenudviklede it-løsninger til at køre en strømlinet og professionel inkassoproces – også for dig!


Gratis materiale


Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg