Skip to main content
Restance

Restance

Ordet “restance” stammer fra det franske “restantia”, der er afledt af “restare”, som betyder ‘stå tilbage’ eller ‘restere’. I sin essens refererer restance til gæld, der ikke er blevet betalt til tiden.

I praksis kan enhver ubetalt gæld til private virksomheder, ubetalte fakturaer eller skyldige beløb til offentlige myndigheder betegnes som værende i restance.

Selvom termen “restance” ikke hyppigt bruges af private virksomheder i daglig tale, refererer mange simpelthen til restance som “gæld” eller “ubetalt faktura”. I moderne kontekst er “restance” oftest brugt i relation til husleje og akkumuleret gæld.

Opkrævning af restance

Hvordan en restance opkræves afhænger primært af, om skyldneren er en privat eller offentlig enhed.

Er restancen mellem en privat debitor og en privat kreditor, håndteres opkrævningen typisk som enhver anden ubetalt faktura. Dette kan enten ske gennem “egeninkasso“, hvor virksomheden selv varetager inkassoopgaven, eller ved at søge assistance fra et inkassofirma eller en inkassoadvokat.

Opkrævningsprocessen starter ofte med udsendelse af én eller flere rykkerskrivelser, hvor et standardgebyr på 100 kroner typisk tilføjes. Debitor bør gives en betalingsfrist på 10 dage, før en ny rykker sendes.

Før man kan påbegynde en inkassoprocedure, skal der sendes et inkassovarsel eller en påkravsskrivelse. Dette varsel informerer debitor om den kommende inkassoproces og giver en yderligere betalingsfrist på 10 dage. Hvis betaling fortsat udebliver, kan kreditor herefter starte selve inkassoprocessen.

Hvis restancen er opstået på grund af ubetalte fakturaer eller gæld til en offentlig institution, som for eksempel skat, afgifter, bøder eller medielicens, kan den offentlige myndighed søge assistance fra SKAT til at foretage en lønindeholdelse. I dette tilfælde vil SKAT trække det skyldige beløb direkte fra debitors løn.

Hjælp til opkrævning af restance

I Danmark er der mange kompetente muligheder for at få bistand til opkrævning af restance, uanset om man er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed.

Hvis du ikke ønsker at håndtere opkrævningen selv, for eksempel via egeninkasso, kan du søge hjælp gennem fogedretten. Alternativt kan man også henvende sig til et autoriseret inkassofirma eller en advokat med speciale i inkasso – ofte kaldet en inkassoadvokat.

Vi hos Collectia anbefaler, at du vælger et inkassofirma, der har erfaring med sager, som ligner dine egne, så de er bekendte med de typiske udfordringer, der måtte være knyttet til din sagstype.

Hos Collectia er vi altid klar til at assistere dig med dine ubetalte restancer, uanset mængde eller beløbsstørrelse.


Gratis materiale

Tilmeld nyhedsbrev


Seneste indlæg